• Očkovanie bez potreby registrácie - 11. 09. 2021

     • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou realizuje  očkovanie neregistrovaných záujemcov  o očkovanie vo vekovej kategórii 12+

       

      Miesto: Vakcinačné centrum – Detská poliklinika v Dolnom Kubíne Nsp L.N. Jégého (ambulancia prízemie, ambulancia 2. poschodie)

      Dátum:  11. 09. 2021

      Čas:         7,30 - 12,00

                     12,30 - 14,00

      Očkovacia látka :       Pfizer

      Veková kategória :    12+

      Dieťa musí prísť v sprievode rodiča (zákonného zástupcu), nasýtené (jedlo a tekutiny) – nie nalačno, a so sebou si  prinesie  kartičku poistenca.

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8:30 hod. v priestoroch tried Obchodnej akadémie Dolný Kubín.

      Pri vstupe do areálu školy je potrebné odovzdať triednym učiteľom vytlačené "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka"  https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx) , resp. si ho vyplniť pred príchodom cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Do areálu školy nesmú okrem žiakov a zamestnancov školy vstupovať žiadne osoby bez povolenia riaditeľky školy za podmienok, ktoré nájdete v odkaze  https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx  .

      Podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2021/2022 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID-19, nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 13/2021/OADK.

      Tešíme sa na Vás.

       

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

       

      Rozhodnutie RŠ č. 13/2021/OADK

       

     • Nástup do školského internátu

     • Nástup  do ŠI  je v stredu 1.9.2021. od 15,00  do 20,00 hod

      Nezabudnite si priniesť :

      • vyplnené tlačivá (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat): potvrdenie od lekára, potvrdenia od rodičov...(nájdete v pokynoch)
      • vyplnené tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx)  (podpísané zákonným zástupcom do 18.r)
      • čisté posteľné prádlo  

       

      Noví žiaci

      • Preštudujte si pokyny TU 
      • Priniesť vyplnené tlačivá (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat): potvrdenie od lekára, potvrdenia od rodičov...(nájdete v pokynoch)
      • Fotka
      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka
      • Potvrdenie o trvalom pobyte

       

        Kontakt: 0907 712 434 - vedúca vychovávateľka - Mgr. Jiřina Jonáková

        skolskyinternatoadk@gmail.com 

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje