• Projekty 2022

    •  


     Vyhlasovateľ: Grantový program Žilinského samosprávneho kraja – „Podaj mi ruku“
     Názov projektu: Pohoda na chodbe
     Rozpočet projektu: 960 €
     Autor projektu: Ing. Michal Batuna
     Realizácia projektu v termíne:

     apríl  2022 – október 2022

     Miesto realizácie: Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
     Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pre študentov školy v priestoroch chodby a nevyužitej miestnosti pred aulou školy.
     Aktivity: zrekonštruovanie priestorov, vytvorenie oddychovej zóny pre študentov
     Galéria:  
        

     Vyhlasovateľ: Nadácia TESCO
     Názov projektu: Anglický literárny kútik
     Rozpočet projektu: 600 €
     Autor projektu: Mgr. Janka Hečková
     Realizácia projektu v termíne: apríl 2022 – jún 2022
     Miesto realizácie: Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
     Cieľ projektu: Podporiť čítanie anglickej literatúry vytvorením kútika s anglickými titulmi na základe požiadaviek žiakov
     Aktivity: nákup anglickej literatúry, vytvorenie kútika na čítanie v priestoroch triedy cudzích jazykov.
     Galéria:  
        

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje