• Projekty 2018

    • 2018

     Vyhlasovateľ:                                 Zamestnanecký grantový program Nadácie Volkswagen

     Názov projektu:                              „Nemčina zážitkom“

     Rozpočet projektu:                         1 000 €

     Autor projektu:                               Mgr. Tatiana Jonáková

     Realizácia projektu v termíne:        apríl 2018 – jún 2018

     Miesto realizácie:                           Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

     Cieľ projektu:                                 Cieľom projektu je moderný prístup k vyučovaniu hodín cudzieho jazyka

     Aktivity:                                          zorganizovanie zážitkovej formy vyučovania a využitia nemeckého jazyka v praxi

     Galéria:                                         

      

     Vyhlasovateľ:                                 Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET

     Názov projektu:                              Stretnime sa v STREDcu

     Rozpočet projektu:                         1 780 €

     Autor projektu:                               Ing. Michal Batuna

     Realizácia projektu v termíne:        júl 2018 – december 2018

     Miesto realizácie:                           Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

     Cieľ projektu:                                 Cieľom projektu je vytvorenie možnosti pre mladých ľudí na neformálne vzdelávanie sa v oblasti programovania a dobrovoľníctva.

     Aktivity:                                          zrekonštruovanie priestorov, vedenie krúžkov programovania, motivačný workshop na tému programovanie a internetová bezpečnosť.

     Galéria:                                         

      

     Vyhlasovateľ:                                 Nadácia KIA motors

     Názov projektu:                              Fit bez wi-fi

     Rozpočet projektu:                         2 000 €

     Autor projektu:                               Mgr. Daniel Skála

     Realizácia projektu v termíne:        jún 2018 – august 2018

     Miesto realizácie:                           Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

     Cieľ projektu:                                 Cieľom projektu je zvýšenie motivácie mladých ľudí do športovania vo svojom voľnom čase a starostlivosti o zdravý životný štýl.

     Aktivity:                                          dovybavenie fitnesscentra školy novými posilňovacími zostavami

     Galéria:                                         

      

     Vyhlasovateľ:                                 Grantový program Nadácie Orange – e-Školy pre budúcnosť“

     Názov projektu:                              STREDco

     Rozpočet projektu:                         620 €

     Autor projektu:                               Ing. Michal Batuna

     Realizácia projektu v termíne:        október 2018 – máj 2019

     Miesto realizácie:                           Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

     Cieľ projektu:                                 Cieľom projektu je vytvorenie možnosti pre mladých ľudí na neformálne vzdelávanie sa v oblasti programovania a dobrovoľníctva.

     Aktivity:                                          neformálne vzdelávanie, vybavenie priestorov co-workingu pre mladých

     Galéria:                                         

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje