Novinky

 • Z našej školy až do ďalekého Hong Kongu

  Vždy sa veľmi tešíme a vážime si, keď k nám do školy zavítajú naši bývalí študenti. O to viac, ak sú v živote úspešní, plnia si svoje sny a motivujú ostatných. Streda 18. septembra 2018 bola jedným z takých dní, keď nás navštívil František Milan, ktorý sa práve vrátil z ročného študijného pobytu v Hong Kongu. Ako študent čínštiny na Masarykovej univerzite v Brne využil príležitosť zlepšiť si svoje jazykové zručnosti a spoznať inú kultúru a život ľudí. V družnej debate s našimi žiakmi nám okrem svojich zážitkov a postrehov ukázal, že keď človek chce a tvrdo na sebe pracuje, dokáže zdolať všetky prekážky. On osobne má veľa plánov a my mu želáme, aby sa mu postupne všetky plnili. Viac informácií z jeho návštevy nájdete v najbližšom čísle školského časopisu.

 • Cezpoľný beh – umiestnenia na prvých priečkach

  V areáli Kuzminovo v Dolnom Kubíne sa 12. septembra 2018 uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu jednotlivcov a družstiev. Naše dievčatá pod vedením pána Skálu nesklamali a v kategórii jednotlivcov získali 1. miesto - Soňa Sviteková a 3. miesto - Adriána Valeková. Ďalšia v poradí sa umiestnila Barbora Durajová – 4. miesto. Dievčatá zároveň získali 1. miesto v kategórii družstiev a postúpili na krajské kolo. Z chlapcov bol najrýchlejší Filip Kolčák , ktorý skončil na 4. mieste. Za výbornú reprezentáciu ďakujeme a držíme palce v krajskom kole.

 • Internos Žilina 2018

  Žiačky tretieho a štvrtého ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník sa zúčastnili 6. septembra 2018 v rámci predmetu Prax 3. ročníka festivalu Internos 2018. Hlavnou myšlienkou akcie je poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez akéhokoľvek rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu aj keď sme rôznorodí. Festival obsahoval množstvo rôznych aktivít zameraných na pohyb, ale hlavne na tvorivosť a fantáziu detí aj dospelých. Podujatie bolo pre nás veľmi inšpirujúce a obohacujúce.

 • Cesta okolo sveta

  Dňa 31. 08. 2018 sa v priestoroch telocvične našej školy uskutočnilo podujatie s názvom „Cesta okolo sveta“. Bolo určené pre deti z Detského domova Istebné. Organizáciou boli poverené žiačky IV. E triedy Monika Gondová a Kristína Kyselová. Deti spoznali nové krajiny, dozvedeli sa množstvo zaujímavostí, ochutnali exotické ovocie, nadviazali nové priateľstvá a zabavili sa. Na akciu bola prizvaná aj dobrovoľníčka Stela z Grécka (vyštudovaná v odbore sociálna práca), ktorá vykonáva na Slovensku dobrovoľnícku službu v Občianskom združení Mladí Info. Rozprávala o zaujímavostiach zo svojej krajiny, o jedle, o zvykoch a samozrejme nechýbal ani nácvik jednoduchých slov v gréčtine. Podujatie sa všetkým veľmi páčilo.

 • Nabi sa energiou

  Nezisková organizácia Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n.o. zrealizovala projekt s názvom "Nabi sa energiou", ktorý bol podporený z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. V rámci neho sa žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie zúčastnili dvojdňového vzdelávacieho pobytu v Košiciach. V rámci neho navštívili Múzeum leteckej dopravy, Slovenské technické múzeum a Steel park. V rámci programu si prezreli aj technické a archetektonické pamiatky v centre mesta.

  foto

 • Animátorský kurz

  Na základe realizovaného animátorského kurzu vo februári 2018 - pod vedením medzinárodnej agentúry STAGEMAN naše žiačky Ivana Maxoňová a Monika Balleková úspešne absolvovali výberové konanie animátorov v Banskej Bystrici. Získali tak možnosť absolvovať týždňové sústredenie, ktoré sa konalo od 11. 06. - 16. 06. 2018. Vďaka tomu mali možnosť pracovať ako animátorky celé prázdninové obdobie pod spomínanou agentúrou v Aquaparku v Oraviciach, v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách a v rekreačnom stredisku v Banskej Štiavnici. Okrem krásnych zážitkov, získali mnoho odborných skúseností.

Erasmus+


Učíme inovatívne, kreatívne a hravo - učíme pre život a prax


CK Oraving s. r. o.


Partneri
Mapa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Radlinského 1725/55,
  026 01 Dolný Kubín
 • 00421 43 5864 801

Právne informácie