• Oznam
     • Oznam

      29. 11. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe Vyhlášky RÚVZ v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby, s účinnosťou od 30. 11. 2021 prechádzame na dištančnú výuku.

      Obedy Vám budú odhlásené dňom 30. 11. 2021.

      S pozdravom

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

      26. 11. 2021

      Na základe aktualizovaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU školský internát poskytuje ubytovanie iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP.

      Od nedele 28.11.2021 sa žiaci pri nástupe do ŠI preukážu:

      • potvrdením o očkovaní, alebo
      • potvrdením o prekonaní COVIDU, alebo
      • potvrdením o testovaní (môže byť aj
    • Bubnovačka 2021
     • Bubnovačka 2021

      23. 11. 2021

      Naša škola sa zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť tému včasnej prevencie. Deň 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím si zvolili práve tento deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

    • Súťaž HIV/AIDS prevencia
     • Súťaž HIV/AIDS prevencia

      23. 11. 2021

      Dňa 16.11.2021 sa družstvo našej školy v zložení T. Knapíková, K. Pávnicová a T. Strečoková zúčastnilo súťaže HIV/AIDS prevencia. Táto súťaž sa uskutočnila online a zúčastnilo sa jej 74 škôl z celého Slovenska. Dievčatá si z tejto súťaže odniesli veľa nových vedomostí a zároveň sa zapojili do kampane k Svetovému dňu boja proti AIDS. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu našej školy.

    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

      23. 11. 2021

      Dňa 15. a 16. novembra sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili pod vedením pani Pukáčovej online medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021. Naše cvičné firmy sa v silnej konkurencii 72 cvičných firiem nielen zo Slovenska nestratili.

      Cvičná firma Deli-truck, s. r. o. obsadila 13-te miesto s ponukou výroby a rozvozu zdravých a chutných jedál. CK Oraving, s. r. o. obsadila 55. miesto so svojou ponukou zaujímavých miest na Slovensku.

  • Prihlásenie

  • Partneri

  • Cena Jana Amosa Komenského

  • Čestné uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania

  • Ambasádorská škola EP

  • Cvičná firma

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje