Novinky

 • Podľa zverejnených výsledkov NÚCEM-u sa naša škola nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania a umiestnila sa medzi 15. strednými odbornými školami v rámci SR.

 • Slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku školy

  Slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku školy sa uskutočnila 10. decembra 2018 v MsKS. Akadémiu poctili svojou prítomnosťou predsedníčka ŽSK pani Erika Jurinová, riaditeľ ŠŠI v Žiline pán Tibor Lukács, riaditeľ SOPK v Žiline pán Ján Mišura, primátor mesta pán Ján Prílepok, prednosta OÚ v D. Kubíne pán Ľubomír Bláha, riaditelia ZŠ, SŠ, predstavitelia zamestnávateľov a bývalí kolegovia. Mottom akadémie bolo spoločné úsilie učiteľov a žiakov, čo prezentovali v jednotlivých vystúpeniach programu. Riaditeľka školy Ing. Vilma Janotíková ďakuje všetkým zamestnancom, ktorí sa pričinili o dobré meno školy a svojim obetavým prístupom prispeli k jej úspešnému napredovaniu. Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy, rodičom, žiakom, spolupracujúcim podnikom a inštitúciám. Riaditeľka školy zaželala jubilantke mnoho úspešných rokov, dobrých pedagógov, šikovných žiakov, aby mohla Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne aj v ďalších rokoch vzdelávať a vychovávať novú, mladú a životaschopnú generáciu.

 • Ocenenie učiteľov stredných odborných škôl

  Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 15. novembra 2018 pri príležitosti 65. výročia svojho založenia ocenila učiteľov stredných odborných škôl za zvyšovanie kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike. Deviatim učiteľom bola udelená pamätná medaila fakulty. Medzi nimi bola aj učiteľka našej školy Ing. Blanka Majcherová. Ocenenie jej osobne odovzdal dekan fakulty NHF EU Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik. Pani Majcherovej ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Posedenie pri samovare

  21. decembra mali žiaci našich prvých troch ročníkov netradičnú hodinu ruštiny. Pripravili sme si predvianočné „Posedenie pri samovare“. Naším hosťom bola pani Marína Gruchaláková, ktorá je rodená Moskovčanka a Filip Sedov, ktorý pochádza z ruského Jaroslavlja a na Slovensku strávi ako dobrovoľník celý rok.

  Posedenie pri samovare sa začalo teplým čajom a uvítaním našich hostí. Po uvítaní nám pani Marína rozprávala o svojom živote v Rusku, o svojej rodine a vyrozprávala nám, ako sa dostala k nám na Slovensko. Zaujímavý príbeh upútal svojou netradičnosťou každého. Dobrovoľník Filip si pre žiakov pripravil malý kvíz o Rusku, o rozdieloch slávenia vianočných sviatkov u nás a v jeho domovine.

 • FliP – finančná gramotnosť

  Dňa 19. 12. 2018 sa žiaci III. B zúčastnili prehliadky Erste Financial Life Park - FLiP vo Viedni, ktorá bola zameraná na upevnenie vedomostí zo sveta financií – finančná gramotnosť. Na piatich stanovištiach si interaktívnou formou naplánovali rozpočet, diskutovali o ekonomických témach a súvislostiach v globálnom svete. Žiaci získali informácie o dôležitosti financií v osobnom živote a o úlohe bánk v hospodárstve.

  foto

 • Ocenenie žiakov

  ŽSK – odbor školstva a športu ocenil 5 našich žiakov za úspechy dosiahnuté v rôznych súťažiach. Každý zo žiakov obdržal list s poďakovaním podpísaný pani riaditeľkou OŠaŠ Mgr. Jankou Školovou. Súčasťou ocenenia boli aj tričká s logom zriaďovateľa. Milí žiaci, ďakujeme Vám za skvelú reprezentáciu školy a prajeme Vám veľa úspechov.

Erasmus+


Učíme inovatívne, kreatívne a hravo - učíme pre život a prax


CK Oraving s. r. o.


Partneri
Mapa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Radlinského 1725/55,
  026 01 Dolný Kubín
 • 00421 43 5864 801

Právne informácie