• Prihlásenie

  • Partneri

  • Cena Jana Amosa Komenského

  • Čestné uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania

  • Ambasádorská škola EP

  • Cvičná firma

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje