Novinky

 • Mesačný pobyt na odbornej stáži v Portugalsku ubehol veľmi rýchlo a už sme opäť doma. Prežili sme nezabudnuteľný mesiac plný zážitkov a pracovných skúseností. Pracovali sme na rôznych pracoviskách, podľa študijného odboru, ktorý študujeme. Študentky odboru sociálno-výchovný pracovník (Kristína Dvoršťáková a Nikola Grofčíková) pracovali v domove sociálnych služieb Ascredno, kde ich hlavnými klientami boli seniori. Študenti odboru obchodná akadémia (Michaela Mária Dobáková, Adela Matejová, Matúš Janidžár a David Plichta) pracovali v cestovných kanceláriách, kde okrem iného pripravovali návrh pobytu portugalských klientov na Slovensku. Ostatní účastníci odbornej stáže (Simona Baricová, Jana Boškajová, Lucia Harezníková a Veronika Kuhejdová) pracovali na agrofarme, kde získali nové poznatky o agroturistike v Portugalsku. Teoretické vedomosti získané štúdiom v škole, sme si tak mohli overiť v prostredí zahraničných podnikov.

 • Dňa 19.12. 2017 žiačky tretieho ročníka odboru sociálno - výchovný pracovník v rámci predmetu Organizácia voľného času, navštívili klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Dolnom Kubíne. Seniorov milo prekvapili vianočným programom, krátkym divadlom s názvom Betlehem, spievaním vianočných kolied, zábavnými tematickými aktivitami, malým občerstvením a vianočnými darčekmi. Všetci sa vzájomne zabávali a boli vďační za spoločne strávené chvíle.

 • V stredu 6. decembra 2017 sa v našej škole konala Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, školské kolo. Súťaž prispela k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, motivovala žiakov k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti. Žiaci ukázali svoje schopnosti a zručnosti, ktoré potrebujú pri príprave na budúce povolanie. Rýchle a presné spracovanie informácií na počítači určite zvýši šance študentov pri uplatnení sa na trhu práce.

  Najlepšie výsledky v disciplíne presnosť a rýchlosť písania, dosiahli nasledovní študenti:

 • V predvianočnom období sa uskutočnilo zábavno – edukatívne podujatie pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby v Dolnom Kubíne, ktoré zorganizovali žiačky tretieho ročníka odboru sociálno – výchovný pracovník v rámci predmetu Organizácia voľného času. Jeho súčasťou bol bohatý program, tvorený tancom, spevom a rôznymi podnetnými aktivitami. Týmto dievčatá podporili spoluprácu so zariadením a so seniormi strávili spoločné chvíle vo vianočnej atmosfére.

 • Dňa 2. decembra sa v Bardejove uskutočnilo 2. kolo SNLP (Slovenská národná liga pretláčaniu rukou). Naša študentka Barbora Bajčiova štartovala v kategórií juniorky 60kg+ a ženy 60kg+. Vybojovala 4 zlaté medaily a postupuje do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční 20. januára v Bratislave.

  foto

Učíme inovatívne, kreatívne a hravo - učíme pre život a prax


Erasmus+


CK Oraving s. r. o.


PartneriMapa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Radlinského 1725/55,
  026 01 Dolný Kubín
 • 00421 43 5864 801

Právne informácie