Novinky

 • Podľa zverejnených výsledkov NÚCEM-u sa naša škola nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania a umiestnila sa medzi 15. strednými odbornými školami v rámci SR.

 • Slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku školy

  Slávnostná akadémia k 50. výročiu vzniku školy sa uskutočnila 10. decembra 2018 v MsKS. Akadémiu poctili svojou prítomnosťou predsedníčka ŽSK pani Erika Jurinová, riaditeľ ŠŠI v Žiline pán Tibor Lukács, riaditeľ SOPK v Žiline pán Ján Mišura, primátor mesta pán Ján Prílepok, prednosta OÚ v D. Kubíne pán Ľubomír Bláha, riaditelia ZŠ, SŠ, predstavitelia zamestnávateľov a bývalí kolegovia. Mottom akadémie bolo spoločné úsilie učiteľov a žiakov, čo prezentovali v jednotlivých vystúpeniach programu. Riaditeľka školy Ing. Vilma Janotíková ďakuje všetkým zamestnancom, ktorí sa pričinili o dobré meno školy a svojim obetavým prístupom prispeli k jej úspešnému napredovaniu. Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy, rodičom, žiakom, spolupracujúcim podnikom a inštitúciám. Riaditeľka školy zaželala jubilantke mnoho úspešných rokov, dobrých pedagógov, šikovných žiakov, aby mohla Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne aj v ďalších rokoch vzdelávať a vychovávať novú, mladú a životaschopnú generáciu.

 • Ocenenie učiteľov stredných odborných škôl

  Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 15. novembra 2018 pri príležitosti 65. výročia svojho založenia ocenila učiteľov stredných odborných škôl za zvyšovanie kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike. Deviatim učiteľom bola udelená pamätná medaila fakulty. Medzi nimi bola aj učiteľka našej školy Ing. Blanka Majcherová. Ocenenie jej osobne odovzdal dekan fakulty NHF EU Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik. Pani Majcherovej ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Stretnime sa v STREDcu

  V rámci projektu "Stretnime sa v STREDcu" podporeného z grantového programu Nadácie ESET sa v piatok 14. 12. 2018 uskutočnil na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne workshop na tému: Internetová bezpečnosť a programovanie. V rámci neho s podnetnými prezentáciami vystúpili: Ing. Jakub Vojvoda, zamestnanec firmy ESET, Ing. Michal Skála - programátor a Ing. Juraj Mäsiar - programátor. 15 žiakom z Obchodnej akadémie a Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vo svojich pútavých vystúpeniach porozprávali, ako sa chrániť vo svete internetu a prečo sa nebáť začať s programovaním. V rámci projektu bolo podporené vybudovanie co-workingových priestorov pre žiakov stredných škôl a mladých programátorov.

 • Keď listy menia život

  Tento rok sa aj naša škola zapojila do celosvetovej akcie „Maratón písania listov“, ktorú organizuje Amnesty International. Je to najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí. Cieľom akcie je poslať čo najviac listov vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí. V roku 2017 sa maratón konal v 208 krajinách sveta a spoločne bolo odoslaných viac ako 5 500 650 listov, pohľadníc a odkazov solidarity. Tento rok sa Maratón písania listov venuje téme ženských obrankýň ľudských práv.

Erasmus+


Učíme inovatívne, kreatívne a hravo - učíme pre život a prax


CK Oraving s. r. o.


Partneri
Mapa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Radlinského 1725/55,
  026 01 Dolný Kubín
 • 00421 43 5864 801

Právne informácie