• Základné informácie

    •  

     Nezisková organizácia EKONÓM vznikla v roku 1993.
      

     Cieľom neziskovej prganizácie je podpora školy v oblasti materiálnej, personálnej a vzdelávacej a to najmä:

     • modernizovať učebne výpočtovou a didaktickou technikou,
     • podporovať vzdelávanie učiteľov a žiakov,
     • využívať majetok neziskovej organizácie na organizovanie rôznych vzdelávacích, športových a kultúrnych aktivít,
     • podporovať domáce a zahraničné stáže učiteľov a žiakov v partnerských školách.

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje