• Pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2022/2023

     • V školskom roku 2022/2023 môžeme prijať do 1. ročníka:

      • študijný odbor 6317 M obchodná akadémia – 60 žiakov – 2 triedy
      • termín prijímacích skúšok:  2. máj2022 - 1. termín, 9. máj 2022 - 2. termín

      Informácie o prijímacom konaní nájdete Tu.

      Informácie o školskom internáte nájtede Tu.

    • Projekt: Anglický literárny kútik
     • Projekt: Anglický literárny kútik

     • Veľmi sa tešíme, že náš projekt "Anglický literárny kútik" v rámci programu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame" bol zaradený medzi tri najlepšie v regióne. Budeme radi, ak svojím hlasom podporíte náš projekt a pomôžete nám tým získať finančné prostriedky na nákup anglickej beletrie, čím podporíte žiakov našej školy čítať knihy v anglickom jazyku. Čím viac hlasov, tým viac finančných prostriedkov. Hlasovanie prebieha od 17. januára do 13. februára 2022. Pri zaplatení v Tesco dostanete žetón (sú aj pri samoobslužných pokladniach) a tento vhodíte do hlasovacieho boxu k nášmu projektu. Ďakujeme za podporu.

    • 11. ročník súťaže Generácia €
     • 11. ročník súťaže Generácia €

     • Po úspešnom zvládnutí online kvízu súťaže /na viac ako 93 %/ naše žiačky:

      Simona Joňáková

      Viktória Matysová

      Soňa Plančová 

      Sabina Lichosytová

      Sára Ľubová

      postúpili do druhého kola.

      Cieľom súťaže Generácia €uro je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky o svete financií.

      Ďalšou úlohou pre dievčatá je pripraviť prezentáciu, prípadne video na tému: „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Ekonomická olympiáda

     • Záverom roka, v decembri 2021 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do školského kola 5. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorá je celoslovenskou súťažou z ekonómie a financií. Cieľom  súťaže je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji a tak im  vytvoriť dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

      Do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári, postúpili:

      • IV. A  Angelika Kajanová 
      • III. A   Nikoleta Janotíková
      • IV. B   Soňa Plančová 
      • IV. B   Diana Strečoková
      • III. B   Klára Mikulová – náhradník

      Dievčatám gratulujeme k postupu.

    • Informácia k organizácii vyučovania od 10. 01. 2022
     • Informácia k organizácii vyučovania od 10. 01. 2022

     • Riadne vyučovanie pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou.

      Od tohto termínu sa budú školy opäť riadiť  Školským semaforom. Školská jedáleň bude otvorená, je potrebné sa prihlásiť. Školský internát bude poskytovať svoje služby, podrobné informácie Vám budú zaslané cez Edupage.

      Povinnosti žiakov a rodičov:

      - počas hodín a prestávok nosiť rúško,

      - podať cez Edupage - Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy a vždy po 3 v viac dňoch,

      - oznámiť triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka alebo blízkej osoby, kvôli karanténe.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje