• Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100
     • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

     • 21. 11. - 24. 11. 2020 sa uskutočnila medzinárodná internetová súťaž ZAV-100. Jej organizátormi boli internetová škola ZAV a INTERSTENO. (Metóda ZAV je zameraná na nácvik písania na klávesnici 10 prstami hmatovou metódou.)

      Súťaž prebiehala online a v živom vysielaní na sociálnej sieti. Súťažilo sa v minútových odpisoch z obrazovky. Každý súťažiaci napísal 25 minútových odpisov za sebou. Penalizácia za neopravenú chybu bola až 100 úderov, takže presnosť písania bola veľmi dôležitá.

      V  súťažných kategóriách  (deti do 12 rokov, žiaci 13. -16. rokov, juniori 17. - 20. rokov, seniori 20 a viac rokov) si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko... Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1 132 pretekárov.

      Do súťaže sa zapojilo 43 našich žiakov zo všetkých ročníkov. Vynikajúce výkony dosiahli žiačky: Mihálová Ema (III. A) 440,1 čistých úderov za minútu, Makúchová Simona (II. A) 335,9 čistých úderov za minútu, Vrábľová Romana  (II. A)  332,1 čistých úderov za minútu.

      Žiačka Ema Mihálová sa umiestnila na peknom 6. mieste medzi súťažiacimi v rámci Slovenska.

       

      Pochvalu si zaslúžia všetci reprezentanti, ktorí vyhoveli súťažným podmienkam, ale aj preto, že písali vo svojom voľnom čase, keďže súťaž prebiehala mimo vyučovacieho procesu cez víkend a v poobedňajších hodinách. Pre žiakov účasť na súťaži bola dobrou skúsenosťou a možnosťou zasúťažiť si v online digitálnom priestore.

       

      Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni

    • Úspech študentov v súťaži Mladý Európan
     • Úspech študentov v súťaži Mladý Európan

     • foto

      Dňa 19. novembra 2020 sa konalo národné kolo súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentoval súťažný tím žiačok III. A triedy v zložení: Soňa Oriešková, Táňa Oriešková a Veronika Šlachtová, víťazky regionálneho kola. Z trinástich postupujúcich tímov z regionálnych kôl Slovenska, sme sa do národného kola prebojovali ako jediná stredná odborná škola, všetky ostatné tímy boli z gymnázií, čo považujeme za veľký úspech, ale zároveň to bola pre nás silná konkurencia.

      Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandémiou covid 19, nemohlo národné kolo prebehnúť v Banskej Bystrici tak, ako to bolo pôvodne plánované, ale prebiehalo on-line, z jednotlivých centier Europe Direct.

      Súťaž prebiehala v troch kolách. Prvé kolo bol vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bol vizuálny test, v ktorom museli súťažiaci preukázať vedomosti zo 4 oblastí zo života EÚ a jej členských krajín: histórie, geografie, zaujímavosti a osobnosti. Tretie kolo pozostávalo z prezentácie o jednej z predsedajúcich krajín EÚ, naši žiaci si vybrali Chorvátsko. V silnej konkurencii sa náš tím nenechal zahanbiť a v konečnom poradí sme obsadili vynikajúce 5. miesto.

      Ďakujeme dievčatám za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcnosti nájdeme ich úspešných pokračovateľov.

    • Deň študentstva
     • Deň študentstva

     • Každý rok si dňa 17. novembra pripomíname Deň študentstva. Tento rok sme si ho ale pripomenuli netradične. Všetci z pohodlia svojho domova s obmedzeniami a opatreniami a poväčšine aj s myšlienkami, kedy toto všetko konečne skončí. Sme vzdialení od svojich spolužiakov/čok (ktorých vidíme len prostredníctvom video-hovorov), kamarátov/tiek, a tiež aj od svojich známych a od svojej rodiny. Určite nám veľmi chýbajú a chceme sa s nimi čo najrýchlejšie stretnúť. Aj vyučovanie prebieha netradičnou, nám už známou on-line formou. Každý sa na to pozerá inak. Niekto to berie poctivo a iný to má všetko naháku a tzv. „prežíva“ so 4-kami. Pomaly sa ale situácia začína utišovať. Väčšina žiakov a aj učiteľov očakáva deň, kedy my žiaci zasadneme do lavíc a naši učitelia nás budú môcť učiť priamo v triedach, tak ako kedysi. Zo začiatku to budú náročné dni a aj týždne plné skúšania a písomiek, aby sme dostali aspoň nejaké známky, ktoré sa nám započítajú do priemeru. A preto to dobehne všetkých tých, ktorí to počas on-line výučby zanedbávajú. Berme to všetko tak, ako keby sme sa nachádzali priamo v škole a tým si plnili aj povinnosti ako domáce úlohy a iné. Lenivosť je silná a je veľmi ťažké ju prekonať, no pokiaľ sa neprekonáme nedosiahneme nami vysnívané ciele. Bez vzdelania sa ťažko uplatníme v zamestnaní. Ak ešte svoje ciele nemáme, je načase, aby sme si ich našli, pretože oni nás posúvajú vpred. Verím, že spoločnými silami to všetko zvládneme a čoskoro sa uvidíme „zoči voči“. Naša školská rada si tento deň pripomenula citátmi:

       „Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok.“ Albert Einstein

      „Keď sa jedny dvere zatvoria, otvoria sa ďalšie; ale často hľadíme tak dlho a poľutovaniahodne na zatvorené dvere, že nevidíme tie, ktoré sa nám otvorili.“ Alexander Graham Bell

    • Opustil nás kolega Ing. Karol Kmoško
     • Opustil nás kolega Ing. Karol Kmoško

     • Smútočné oznámenie o úmrtí kolegu Ing. Karola Kmošku

      Dňa 5. novembra 2020 nás opustil kolega Ing. Karol Kmoško, ktorý od roku 1974 do roku 2011 pracoval na škole ako pedagóg, zástupca riaditeľa a tiež na pozícii riaditeľa školy.

      Pána Kmošku  si budú kolegovia a priatelia pamätať ako obetavého a priateľského človeka. Venujme mu tichú spomienku. 

      Česť jeho pamiatke!

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje