• Dištančné vzdelávanie od 12. 10. 2020
     • Dištančné vzdelávanie od 12. 10. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

      od pondelka - 12. 10. 2020 až do odvolania je prerušené vyučovanie a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Školský internát a školská jedáleň budú zatvorené. Všetci zamestnanci prídu riadne do práce. Podrobnejšie informácie Vám boli zaslané cez ETK v súlade s   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR.

      Vyučovanie bude prebiehať on-line formou podľa platného rozvrhu, kedy budú žiaci povinne pripojení a budú sa riadne zúčastňovať on-line vyučovania.

      V pondelok budú prebiehať on- line triednické hodiny, vyučovanie podľa rozvrhu sa začne od utorka, 13.10. 2020.

       Vilma Janotíková, riaditeľka školy

    • Mladý Európan - víťazi regionálneho kola
     • Mladý Európan - víťazi regionálneho kola

     • Jednou z možností ako zvýšiť povedomie mladých ľudí o EÚ je súťaž „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. V stredu 30. septembra 2020 sa súťažný tím našej školy - študentky III. A triedy Soňa Oriešková, Táňa Oriešková a Veronika Šlachtová, pod vedením pani Janky Andrisovej, zúčastnil regionálneho kola súťaže.  Organizátorom bola informačná kancelária Europe Direct v Trstenej. Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Ružomberok.

      Tento rok bola súťaž zameraná najmä na Európsky ekologický dohovor a priority EÚ. Súťaž bola trojkolová. Prvé kolo predstavoval vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo pozostávalo z  jazykovej krížovky, ktorú tvorili  jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších družstiev, zamerané na správne zodpovedanie 15 otázok doplnených obrázkami. Otázky boli z oblastí: osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ. Okrem toho museli súťažiaci vypracovať projekt o jednej z predsedajúcich krajín EÚ. Po úspešnom prebojovaní sa do finále, ani tu naši žiaci nesklamali a s vysokým bodovým náskokom zvíťazili. Vybojovali si tak postup do národného kola, ktoré sa uskutoční 15. – 16. októbra 2020 v Banskej Bystrici. Dievčatám blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj ďalej.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje