• Rozbehni sa! podnikateľský nápad
     • Rozbehni sa! podnikateľský nápad

     • Žiačky III. B triedy pod vedením pani Pukáčovej -  Simona Hojová, Šárka Zrnčíková, Mariana Pantoková a Alica Buganová, uspeli v silnej konkurencií podnikateľských nápadov v rámci projektu Rozbehni svoj biznis! /stredné školy, základné školy, dospelí/ a stali sa úspešnými rozbiehačmi pre tento polrok.

      V spolupráci s agentúrou budú môcť krok po kroku realizovať svoj podnikateľský nápad – Sosík, prenosný dámsky bodyguard, lebo: „Každá žena sa môže ocitnúť v situácií, kedy sa jej sosík môže hodiť.“

      Dievčatám gratulujeme a veríme, že naplnia svoje podnikateľské ambície.

    • Jazykový WocaBee šampionát
     • Jazykový WocaBee šampionát

     • V októbri sa naši žiaci zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá. Súťaž prebieha  nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee

      Žiaci  I. B triedy - 2. skupina získali 3.miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže. Naša škola sa tak umiestnila v TOP 3  súťaže Jazykový WocaBee šampionát. Gratulujeme:)

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • V týchto dňoch prebieha 10. ročník finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Olympiádu organizuje Nadácia PARTNERS. Žiaci stredných škôl majú šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Pre najlepších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny.

    • Finančná gramotnosť – Visegrad Fund
     • Finančná gramotnosť – Visegrad Fund

     • V pondelok, 8. 11. 2021 sa žiaci našej školy zapojili do národného kola finančnej gramotnosti. Cieľom  projektu je zábavnou formou vzdelávať žiakov, dať im možnosť súťažiť medzi sebou v národných a v medzinárodnom kole. Výstupom projektu je porovnanie svojich schopností so študentami z krajín V4. Tento projekt je organizovaný vďaka grantu  Visegrad Fund.

    • 100. rokov výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava
     • 100. rokov výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava

     • Dňa 26. 10. 2021 sme sa zapojili do osláv, ktoré organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka z príležitosti 100. výročia  úmrtia oravského velikána P. O. Hviezdoslava.

      Vzdať hold jeho práci a tvorbe sme mohli prostredníctvom čítania textov z jeho literárnych diel. Naša škola dostala za úlohu prečítať a nahrať texty z diela Ežo Vlkolínsky.

      Žiaci  - Adam Michalica, Tatiana Laššáková, Daniela Malinová, Romana Vrábľová, Ema Šárfyová a Táňa Oriešková, nahrali krátke videá, ktoré boli zaslané pracovníkom oravskej knižnice.  Z textov sa následne pripraví podujatie venované nášmu velikánovi. Poďakovanie patrí zúčastneným žiakom a vyučujúcim slovenčiny.

    • Odhalenie busty M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne
     • Odhalenie busty M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

     • Dňa 25. 10. 2021 sa žiaci I. A a III. A triedy zúčastnili odhalenia busty Milana Rastislava Štefánika. Odhalenie busty sa konalo na ulici  M. R. Štefánika, z príležitosti 103. výročia vzniku Československa.

      Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Dolný Kubín. Zúčastnilo sa jej množstvo významných osobností zo Slovenska a Čiech.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sme tento školský rok oslávili netradične. Každá trieda dostala za úlohu zhotoviť čo najvýstižnejší poster o Londýne v anglickom jazyku. Triedy boli rozdelené na viacero skupín, pričom do školského kola bol vybraný jeden najlepší poster. Porota vybrala  postery na základe kreativity, obsahu a odmenila ich autorov hodnotnými cenami. Hlavné ceny získali triedy II.A a III.A. Víťazom blahoželáme! Ďakujeme vyučujúcim cudzích jazykov za zorganizovanie zaujímavého a poučného podujatia.

    • Rozbehni svoje podnikanie
     • Rozbehni svoje podnikanie

     • 21. októbra 2021 žiaci predmetu Cvičná firma, pod vedením pani Pukáčovej, úspešne absolvovali test z podnikania. Následne  si prevzali diplomy v rámci projektu Rozbehni sa!. Samotný projekt je orientovaný na nájdenie podnikateľského nápadu a overenie si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Úspešní rozbiehači  sa tešia na ďalšie pokračovanie projektu s názvom  Mám nápad! a možnosť ho aj reálne uskutočniť, tzn. začať podnikať s podporou a pomocou skúsených podnikateľov.

    • Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem
     • Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem

     • Dňa 20. 10. 2021 sa naši žiaci zúčastnili na prezentačnom dni cvičných firiem, ktoré organizovala Obchodná akadémia Poprad. Cieľom bolo predstavenie cvičných firiem a práce v nich pomocou krátkej prezentácie samotnými žiakmi. Bola to cenná skúsenosť, ktorá poukázala na aktívny prístup žiakov k podnikaniu.

    • Erasmus days
     • Erasmus days

     • Dni Erasmu sú prezentáciou skúseností a zážitkov z programu Erasmus+. V tomto roku sme sa aj my zapojili do Erasmus komunity a 14. októbra 2021 sme zorganizovali na škole Erasmus day. Študentky, ktoré sa zúčastnili zahraničnej odbornej praxe v Portugalsku v júni 2021, sa podelili s mladšími spolužiakmi o svoje skúsenosti, zážitky a dojmy z pobytu a tiež ich motivovali, aby sa o účasť na zahraničnej odbornej stáži uchádzali.

      Škola získala v roku 2021 akreditáciu na Erasmus a bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch vysielať na zahraničnú odbornú prax svojich študentov. Preto súčasťou Erasmus day bola aj prezentácia nového programového obdobia programu Erasmus+ a príležitostí, ktoré tento program mladým ľuďom ponúka.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19, Vám oznamujeme, že triedne rodičovské združenie sa bude konať  v období od  11. 10. 2021  - 15. 10. 2021 on-line formou. Vaši triedni učitelia Vás budú kontaktovať.

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

       

    • Župná kalokagatia 2021
     • Župná kalokagatia 2021

     • Tento rok sa športovo-vedomostná súťaž žiakov SŠ „Župná kalokagatia“ prispôsobila pandemickej situácii a regionálne kolá sa konali na jednom mieste v areáli Spojenej školy v Žiline. Postupového kola 14. ročníka Župnej kalokagatie sa zúčastnilo 23 družstiev stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorých tímy absolvovali orientačný beh a vedomostné úlohy na piatich kontrolných stanovištiach. Žiaci našej školy Darinka Hrúziková, Klára Mikulová, Táňa Strečoková, René Zubaj, Maroš Majdiš a Patrik Škrabák, obsadili 6. miesto a zabezpečili si tak postup do finálového kola, kde v silnej konkurencii obsadili 11. miesto.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

    • Stredoškolský podnikateľský zámer
     • Stredoškolský podnikateľský zámer

     • Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 11. ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer.

      • Si študentom strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja?
      • Máš nápad na podnikanie?
      • Neváhaj! Zapoj sa do súťaže!

      Prihlášky vo forme preddefinovaného formuláru je možné zaslať do 30. novembra 2021. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu aj poradenstvo pri rozvíjaní zámeru.

      viac informácií o podmienkach účasti nájdeš tu: https://bit.ly/3ccYyqz

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Dňa 24. 09. 2021 sa žiaci III.B triedy zapojili do celoslovenskej dobročinnej zbierky v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme našim dobrovoľníkom:)

    • Úspech kolegu v kulturistike
     • Úspech kolegu v kulturistike

     • V súťaži mužov -  v klasickej kulturistike v Liptovskom Mikuláši získal náš kolega – pán Skála krásne 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

    • Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • Pred 80 rokmi bol prijatý Židovský kódex, rozsiahle vládne nariadenie „o právnom postavení Židov“, ktoré vláda schválila na svojom zasadaní 9. septembra 1941. Židovský kódex v čase svojho vzniku patril k najtvrdším protižidovským právnym normám v Európe. Preto si tento deň pripomíname ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa v 80 mestách a obciach po celom Slovensku konala celoslovenská spomienková tryzna, ku ktorej sa pripojil aj Dolný Kubín.

      Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Najprv absolvovali stretnutie na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, na ktorom si vypočuli prednášku historičky Barbory Jakobyovej, vypočuli si príbeh o preživšom rodákovi Tiborovi Spitzovi a príbeh o maliarovi Petrovi Weisovi Kubínčanovi. Neskôr sa spomienková tryzna presunula pred budovu židovskej synagógy. Okrem modlitby Kadiš tu bolo prečítaných 70 mien židovských občanov, časť z tých, ktorí boli deportovaní z Dolného Kubína do koncentračných táborov. Tiež boli čítané mená záchrancov, ktorí sa zaslúžili o záchranu Židov pred deportáciami. Odznel aj príhovor primátora mesta, list od generálneho biskupa ECAV, ako aj životný príbeh prof. MUDr. Pavla Traubnera. V slávnostných príhovoroch okrem pripomenutia si smutných udalostí odznela i túžba, aby sa podobné násilnosti už nikdy nezopakovali.

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 6. až 8. septembra 2021 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka, na ktorom sa oboznámili so základmi prvej pomoci a nácvikom športovej streľby. Výstupom na Kubínsku Hoľu sa naučili zorientovať v turistických chodníkoch a vo voľnej prírode. Pri splave dolného toku rieky Orava si vyskúšali základy vodáctva.

    • Kurz pohybových aktivít
     • Kurz pohybových aktivít

     • V piatok, 3. septembra 2021 sa konal Kurz pohybových aktivít pre 2. ročník. Kurz bol zameraný na ľahkú turistiku v okolí Dolného Kubína.

     • Očkovanie bez potreby registrácie - 11. 09. 2021

     • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou realizuje  očkovanie neregistrovaných záujemcov  o očkovanie vo vekovej kategórii 12+

       

      Miesto: Vakcinačné centrum – Detská poliklinika v Dolnom Kubíne Nsp L.N. Jégého (ambulancia prízemie, ambulancia 2. poschodie)

      Dátum:  11. 09. 2021

      Čas:         7,30 - 12,00

                     12,30 - 14,00

      Očkovacia látka :       Pfizer

      Veková kategória :    12+

      Dieťa musí prísť v sprievode rodiča (zákonného zástupcu), nasýtené (jedlo a tekutiny) – nie nalačno, a so sebou si  prinesie  kartičku poistenca.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje