• Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Opakovane  sa naši žiaci zapojili do Študentskej kvapky krvi a ukázali, že je v nich empatia a chuť pomáhať druhým.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      foto

    • Beseda s volejbalovým reprezentanom
     • Beseda s volejbalovým reprezentanom

     • V rámci projektu s názvom „Nadchnime sa volejbalom“ sa 9. októbra 2019 v aule našej školy uskutočnila beseda s bývalým slovenským volejbalovým reprezentanom p. Branislavom Skladaným. Braňo odohral za slovenskú volejbalovú reprezentáciu viac ako 100 medzištátnych zápasov. Veľmi pútavým spôsobom opísal, ako sa dostal k volejbalu, kde všade pôsobil, čo všetko zažil a čo mu volejbal dal, ale na druhej strane aj zobral. Taktiež motivoval žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času, športovaniu, učeniu sa jazykov a vzdelávaniu – keďže sám počas pôsobenia v Prahe vyštudoval aj vysokú školu.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V tomto školskom roku sme oslávili  Európsky deň jazykov netradične. Každá trieda si pripravila  prezentáciu o krajine, ktorú si na začiatku školského roka vyžrebovala. Hlavnú cenu hodnotiacej komisie  získala trieda 4.B za prezentáciu o USA. Hlasovanie žiakov prinieslo víťazstvo triede 3.A za prezentáciu o Írsku. Víťazom blahoželáme a všetkým triedam ďakujeme za krásne prezentácie. Cieľom podujatia bolo spoznať život a kultúru iných krajín a motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov a tak si zlepšiť šance na lepšie uplatnenie sa  v praxi.

      foto

      video

    • Youtuber
     • Youtuber

     • Dňa 3.10. 2019 sa všetci žiaci zúčastnili divadelného predstavenia YOUTUBER, ktoré bolo v podaní divadelného centra ZáBaVKa z Martina. Moderná činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka, bola príjemným umeleckým zážitkom. Príbeh o hrdinovi, ktorý žije svoj „virtuálny život“  na sieťach, vtipné komentáre a výborné herecké výkony mali u divákov veľký ohlas. Táto hra ponúka aj pohľad do on-line sveta, v ktorom sa mnohé môže javiť jednoduchšie než je v skutočnosti. 

    • Návšteva Liberca
     • Návšteva Liberca

     • V dňoch 26. septembra až 29. septembra 2019 sme navštívili  družobnú školu - Obchodnú akadémiu v Liberci. Počas návštevy sme sa zúčastnili prehliadky školy, ktorá sa nám veľmi páčila pre svoj historický vzhľad.  Prehliadka bola zaujímavá, rovnako aj dlhá história školy. Historická budova  bola prekrásna a veľmi sme ocenili to, že sme mohli vidieť všetky odborné učebne.

      Pri prehliadke Liberca sme nemali najlepšie počasie, ale skvelé znalosti a pútavé rozprávanie pána učiteľa Valeckého to rozhodne vyvážilo.  IQlandia nás naozaj príjemne prekvapila, pretože to bolo spravené veľmi zaujímavou formou. Taktiež sme sa úžasne zabavili v Babylone, kde sme po prvýkrát zažili virtuálnu realitu.

      V sobotu ráno sme cestovali do Prahy. S jej históriou nás opäť oboznámil pán učiteľ Valecký. Pražský hrad bol naozaj rozľahlý a  veľmi zaujímavý. Dominantná katedrála svätého Víta v nás zanechala pozitívne dojmy. Spoločne sme prešli Karlov most, Staromestské námestie a Václavské námestie.

      Dokonalým zavŕšením výletu bol muzikál Traja mušketieri. Predstavenie, hlavne samotná hudba a piesne v nás zanechali nezabudnuteľný kultúrny zážitok a boli tak perfektnou bodkou za celým trojdňovým výletom.   

      Veľmi pekne ďakujeme našim pani učiteľkám a pani vychovávatelke a taktiež všetkým učiteľom a žiakom z Liberca, ktorí sa nám venovali.

      Žiačky – účastníčky zájazdu

      foto

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • V stredu,  25. septembra 2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia, na ktorom si užili turistiku  a  peknú prírodu v okolí Dolného Kubína. Aktivita sa uskutočnila pod hlavičkou #beactive v rámci Európskeho týždňa športu.

      foto

    • Kvíz Národnej banky Slovenska – Dni finančného spotrebiteľa
     • Kvíz Národnej banky Slovenska – Dni finančného spotrebiteľa

     • Vo štvrtok, 19. 09. 2019 sa žiaci IV. B triedy zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, čím boli o krok bližšie k získaniu ekonomických zručností počas Dní finančného spotrebiteľa organizovaného NBS. Cieľom kvízu je, aby žiaci získali nové informácie z oblasti finančnej gramotnosti a vedeli sa vo svete financií lepšie orientovať, najmä v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

    • „Župná kalokagatia 2019“ - regionálne kolo súťaže SŠ
     • „Župná kalokagatia 2019“ - regionálne kolo súťaže SŠ

     • Žiaci školy - Barbora Durajová, Klára Kostrošová, Rastislav Bomba, Rastislav Trabalík a Andrej Vráb, nás reprezentovali na regionálnom kole Župnej Kalokagatie konanej 18. septembra 2019 v Dolnom Kubíne. Športovo-vedomostná súťaž žiakov SŠ sa koná pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej.  Regionálneho kola sa zúčastnilo 11 stredných škôl, ktorých tímy absolvovali orientačný beh a vedomostné úlohy na piatich kontrolných stanovištiach. Naša škola si vybojovala 6. miesto.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      foto

    • KIA Slovakia - exkurzia
     • KIA Slovakia - exkurzia

     • Dňa 17. 09. 2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili na exkurzii v Kia motors Slovakia v Žiline. Privítali nás vo vzdelávacom stredisku, kde nás oboznámili so zameraním, výrobným procesom a areálom firmy. Potom sme sa presunuli priamo do výrobného podniku. Ako prvú sme navštívili lisovňu, kde sme videli ako sa tvorí karoséria. Ďalej sme prešli do montážnej haly, kde sa zhotovuje automobil. Do karosérie sa zapracovali elektronické a pohonné jednotky vozidla. Nakoniec sme videli prvé naštartovanie hotového automobilu.

    • Živá knižnica s raperom
     • Živá knižnica s raperom

     • Dňa 17. 09. 2019 sa v aule uskutočnila beseda s človekom, ktorý dokázal cez hudbu zmeniť svoj život. Podujatie bolo spojené s rapovým hudobným vystúpením a predstavením nového CD - Antikonfidento.

      Preventívka aktivita bola organizovaná v spolupráci s Konzultačným a informačným centrom EDUKOS v Dolnom Kubíne.

      foto

    • FLEX – Future Leaders Exchange Program
     • FLEX – Future Leaders Exchange Program

     • Dňa 16. 09. 2019 sa v aule školy konala prezentácia pre žiakov 1. a 2. ročníka, na ktorej zástupcovia American Council poskytli informácie o možnostiach ročného študijného pobytu v USA, ktorý je hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí. Žiakom umožňuje bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Žiaci mali  príležitosť stretnúť zástupcu Veľvyslanectva USA a položiť mu niekoľko otázok. Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 žiakov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do  programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských žiakov. 

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 11. 09. – 16. 09. 2019 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka.

      Prvý deň čakal žiakov výstup na Kubínsku hoľu. Cieľom bolo dosiahnuť vrchol štítu a zorientovať sa na turistických chodníkoch a vo voľnej prírode.

      Druhý deň nasledoval splav dolného toku rieky Oravy. Žiaci boli najskôr poučení o správnom chovaní sa v neznámych vodách a dostali základné inštrukcie o vodáctve a splavovaní. Po prevzatí svojej výstroje, mohli okrem splavovania sledovať okolitú prírodu povodia Oravy.

      Tretí deň sa niesol v duchu prvej pomoci, civilnej ochrany a nácviku športovej streľby. Vedúci kurzu žiakom ukázal a vysvetlil základy neodkladnej prvej pomoci. Žiaci si tak mali  možnosť vyskúšať základné úkony spojené s podaním prvej pomoci a kardio-pulmonárnej resuscitácie. Nasledovala prednáška o civilnej ochrane, kde boli oboznámení s možnými ohrozeniami v našom regióne. Taktiež im bolo vysvetlené, ako sa majú v krízovej situácii zachovať, ako správne používať prostriedky individuálnej ochrany a ako rozlišovať varovné signály. Zároveň si vyskúšali správne nasadenie plynovej masky.

      Deň sme ukončili prednáškou o držaní strelných zbraní a zaobchádzaním s nimi a všetci žiaci si mali možnosť otestovať svoje zručnosti v športovej streľbe zo vzduchovky. Na záver sme vyhlásili najlepšieho strelca a strelkyňu, ktorými sa stali Klára Kostrošová a Rastislav Bomba.

      foto

    • Získali sme titul Ambasádorská škola EP
     • Získali sme titul Ambasádorská škola EP

     • V piatok 13. septembra 2019 vycestovali žiačky II. A triedy do Bratislavy. Konalo sa tu vyhodnotenie 3. ročníka projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, na ktorom sme v uplynulom školskom roku pracovali. Projekt zastrešuje Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku spolu s neziskovou organizáciou AI Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Hlavný cieľ projektu, priblížiť Európsku úniu a jej hodnoty mladým ľuďom, sme sa snažili dosiahnuť aktivitami, akými boli Beh pre Európu, simulované voľby do EP, výstava „Anna Franková - nechajte ma byť takou aká som“, návšteva informačného centra Europe direct v Žiline a ďalšie aktivity. Naše úsilie bolo ocenené udelením titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu ako aj udelením certifikátov Junior a Senior ambasádorom Európskeho parlamentu.

      foto

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Dňa 12. 09. 2019 sa konalo Oblastné kolo cezpoľného behu v Dolnom Kubíne. Naša žiačka  Adriana Valeková obsadila  pekné 2. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu.

    • Nábor do folklórneho súboru
     • Nábor do folklórneho súboru

     • Dňa 12. 09. 2019 sa na našej škole uskutočnil nábor do folklórneho súboru. Cieľom akcie bolo zachovanie a prehĺbenie záujmu o tradíciu folklóru u mladých ľudí.

      foto

    • Advokát Pavol Országh Hviezdoslav
     • Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

     • Rok 2019 sa nesie v duchu 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Od februára sa konajú v Dolnom Kubíne rôzne akcie, ktoré si pripomínajú jeho život a tvorbu.

      Dňa 10. septembra 2019 sa žiaci  II. B triedy zúčastnili v Múzeu POH v Dolnom Kubíne zaujímavej prednášky s advokátom JUDr. Petrom Kerecmanom, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje dejinám advokácie. Poukázal na prepojenie literatúry a advokátskej práce v živote P. O. Hviezdoslava. 

      Prednáška a s ňou spojená beseda boli pre žiakov prínosom, hlavne pre množstvo nových informácií, ktoré doteraz neboli nikde publikované.

    • Internos Žilina 2019
     • Internos Žilina 2019

     • Dňa 05. 09. 2019 sa žiačky štvrtého ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník na OA v rámci predmetu prax a organizácia voľného času zúčastnili festivalu Internos 2019. Hlavnou myšlienkou akcie je poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie bez akéhokoľvek rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Tento festival obsahoval množstvo rôznych aktivít zameraných na pohyb, tvorivosť a na rozvoj fantázie detí aj dospelých. Podujatie bolo veľmi inšpirujúce a obohacujúce.

      foto

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Školský rok 2019/2020 sme začali slávnostným otvorením 2. septembra 2019. Privítala nás pani riaditeľka Vilma Janotíková, ktorá nám zaželala veľa chuti a elánu do ďalšej práce. 

     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní

     • Podľa zverejnených výsledkov NÚCEM-u sa Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania a v rokoch 2014- 2018 sme školou s pridanou hodnotou.

    • Študenti po stopách totality - (p)O Revolúcii
     • Študenti po stopách totality - (p)O Revolúcii

     • Študentky I. A triedy Soňa Oriešková, Táňa Oriešková, Lara Elisabeth Dizdarevič, Veronika Šlachtová, Angelika Kajanová a Terézia Klocháňová sa v dňoch 21. - 23. júna 2019 zúčastnili úvodného seminára projektu Študenti po stopách totality - (p)O Revolúcii.

      Cieľom štvrtého ročníka projektu Študenti po stopách totality s podtitulom (p)O revolúcii je zapojiť študentov do dokumentovania rôznych aspektov totalitného režimu v Československu. Tematicky sa tento rok zameriava 30. výročie Nežnej revolúcie. Úlohou študentských tímov bude pátrať po ľuďoch, ktorí sa zapájali do revolučného hnutia 1989 vo svojom regióne, skúmať ich motivácie a porevolučný vývoj. K neľahkej práci, prajeme našim študentkám veľa elánu a trpezlivosti a držíme palce pri záverečnej obhajobe výstupov v júni 2020.

      foto

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje