• Exkurzia
     • Exkurzia

     • Dňa 28. 11. 2019 sa naši študenti III. B zúčastnili exkurzie v podniku Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín. Mali možnosť si overiť teoretické vedomosti v praxi - nahliadnuť do výrobného procesu za plnej prevádzky súčiastok  dôležitých pre motorový a automobilový priemysel: spekané diely, klzné ložiská, trecie obloženia, komponenty výkonovej elektroniky a povlaky, ktoré nájdeme vo vozidlách, vlakoch, v lodiach, lietadlách a elektrárňach na celom svete. Zaujímavý bol nielen samostatný výrobný proces, ktorý je riadený cez počítačový systém, ale aj organizácia práce zamestnancov v jednotlivých výrobných halách, aj úplne novej najväčšej a najmodernejšej nástrojárni v Európe. Ďakujeme za túto príležitosť.

    • Exkurzia v Oravskej galérii
     • Exkurzia v Oravskej galérii

     • Dňa 21. 11. 2019 sa žiaci štvrtého ročníka, na predmete Cestovný ruch zúčastnili exkurzie v Oravskej galérii. Edukačné podujatie  bolo zamerané na lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení prostreníctvom vizuálnych znakov a symbolov. Workshop s názvom Mobilný krídlový oltár bol zameraný na zobrazenie príbehov cez geometrické tvary na princípe krídlových oltárov.

    • História zážitkom
     • História zážitkom

     • Z príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme v utorok 26. novembra 2019 v priestoroch školy slávnostne otvorili Interaktívnu výstava História zážitkom. Výstava prevedie návštevníkov obdobím komunistickej totality v Československu v rokoch 1948 - 1989 až po November 1989. Pripravili ju študenti našej školy v rámci projektu Študenti po stopách totality, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave

      Výstava je určená najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ako zážitková forma vyučovania dejepisu. Od januára ponúkneme školám komentované prehliadky, ktoré budú lektorovať naši študenti formou rovesníckeho vzdelávania. Vystavované predmety sú doplnené o krátke audiá a videá k jednotlivým udalostiam. Okrem prehliadky výstavy si budú môcť žiaci pozrieť dokument Remember november, k Nežnej revolúcii, dokument „Normalizácia“ k udalostiam v Československu v roku 1968, alebo zahrať zážitkovú hru "Stoj", ktorá simuluje pokus o ilegálnu emigráciu z Československa.

      video

      foto

    • November ´89 a Kubínski literáti
     • November ´89 a Kubínski literáti

     • Obchodná akadémia v spolupráci s OKS v Dolnom Kubíne pripravila spomienkové podujatie k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Žiaci našej školy a ďalších stredných škôl v meste si mohli vypočuť životné príbehy dvoch kubínskych literátov Ľubomíra Schrameka a Jána Johanidesa, ovplyvnené totalitným režimom pred rokom 1989. Menovaní sa síce nedožili dnešných dní ale ich osudy poukázali na zákernosť totality.

      Nežnú revolúciu sme si pripomenuli dokumentárnym filmom Remember November, ktorý vytvorili žiaci našej školy. Potom sa účastníci podujatia mali možnosť stretnúť s „tribúnmi“ Novembra ´89 v Dolnom Kubíne. O revolučných udalostiach a histórii budovy školy študentom porozprávali JUDr. Milan Galanda, Miloslav Roubal, RNDr. Ján Bencúr a Mgr. Štefan Jány. Príjemné stretnutie doprevádzal svojou hudbou pesničkár Ondrej Štyrák.

      video

      foto

    • Divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva
     • Divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva

     • Je vojna. Krátko po povstaní. V jednej pivnici je zavretých desať náhodných ľudí, čakajúcich na rozsudok smrti. Tento rozsudok však padne len na jedného. Kto to bude?  

      Dňa 27. 11. 2019 v MsKS sa žiaci 3., 4. a výber 2. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia existencialistickej drámy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Hru predviedlo zájazdové divadlo Teatro Moliére.

      Táto inscenácia žiakom predložila tému ľudskej morálky, dôstojnosti, čestnosti, sily charakteru a správania sa v hraničnej životnej situácii.

    • Slovenské finále Silnej ruky stredoškolákov
     • Slovenské finále Silnej ruky stredoškolákov

     • 22. 11. 2019 sa konalo slovenské finále Silnej ruky stredoškolákov v Košiciach. V súťaži bojovali naše 3 dievčatá. Dievčatám sa pod vedením pána Skálu  darilo. Klára Hojová sa umiestnila na 12. mieste, Barbora Páterková získala pekné 4. miesto a Patrícia Kšenzuláková  krásne 2. miesto.  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • Oravská raketa
     • Oravská raketa

     • Chcete sa so spolužiakmi pozrieť na pár dní do Bruselu a navštíviť jeho najzaujímavejšie miesta? Je to jednoduché. Zapojte sa do súťaže a zapracujte, máte  to vo vlastných rukách. Pocestujú až 3 tímy (dokopy 9 študentov) z oravských stredných škôl. Čítajte ďalej!

       

      Podklady k Bruselu

      Oravská raketa - banner

    • Kvíz Národnej banky Slovenska
     • Kvíz Národnej banky Slovenska

     • Počas Dní finančného spotrebiteľa sa žiaci IV. B triedy pod vedením pani Pukáčovej zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, v ktorom získali skóre 83%. Kvíz organizovala NBS. Cieľom kvízu bolo, aby žiaci získali nové informácie z oblasti finančnej gramotnosti a vedeli sa vo svete financií lepšie orientovať, najmä v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. K výsledku gratulujeme.

      Diplom

    • Návšteva v archíve a elektronická registratúra
     • Návšteva v archíve a elektronická registratúra

     • Žiaci tretieho ročníka sa v novembri 2019 v rámci predmetu administratíva a korešpondencia prakticky oboznámili so správou registratúry v našej škole.

      Pani Mgr. Katarína Vojvodová, ktorá má v náplni práce správu registratúry, žiakom ukázala priestory archívu, v ktorom sú uložené dôležité spisy. Vysvetlila im organizáciu zakladania spisov v archíve, v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom.

      Potom sa žiaci z archívu presunuli do kancelárie školy. V kancelárii sa uskutočňuje správa registratúry, ktorá zahŕňa evidovanie, tvorbu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov, zabezpečovanie prístupu k nim a vyraďovanie spisov.

      Pani Vojvodová študentom podrobne vysvetlila zakladanie písomností a umožnila im prakticky si vyskúšať elektronickú evidenciu konkrétneho listu v programe Fabasoft, ktorý využíva škola na správu registratúry.

      Poznatky a zručnosti o modernej správe spisov a dokumentov s plnou elektronickou podporou, sú pre študentov dôležitým predpokladom ich úspešného fungovania na trhu práce.

    • Silná ruka stredoškolákov 2019
     • Silná ruka stredoškolákov 2019

     • Dňa 15. 11. 2019 sa konalo Stredoslovenské oblastné kolo v súťaži Silná ruka stredoškolákov. V telocvični sa zišlo viac ako 60 súťažiacich, z 13 stredných škôl. Súťažiaci z  Tvrdošína, Námestova, Dolného Kubína, Nižnej, Žiliny, Banskej Bystrice a z Liptova si otestovali svoju silu.

      Hlavnou rozhodkyňou súťaže bola Barbora Bajčiová, čerstvá Majsterka sveta v armwrwstlingu. Čestnými hosťami súťaže boli medajlisti z tohtoročných ME a MS Natália a Stanislav Richterovci.  

      Celoslovenského finále, ktoré bude v Košiciach 22. 11. 2019, postupujú z našich žiakov - Patrícia Kšenzuláková, Barbora Páterková a Klára Hojová. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Košiciach. Vďaka patrí pánovi Skálovi, ktorý sa podpísal pod tréning našich žiakov a tiež pod organizáciu súťaže.

    • 21. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
     • 21. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

     • V dňoch 4. 11.  -  6. 11. 2019 sa cvičná firma - Kaviareň Caffe  Muffy, s.r.o., c.f. zúčastnila na 21. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre. Predmetom ponuky bol predaj kávy, čaju a muffínov a slogan: DAJ SI KÁVU, MUFFÍN TIEŽ A S ÚSMEVOM ODÍDEŠ.

      viac

    • Okresné kolo v bedmintone
     • Okresné kolo v bedmintone

     • Na okresnom kole v bedmintone žiakov stredných škôl sa úspešne zúčastnili  žiaci našej školy. Družstvo dievčat v zložení Barbora Durajová a Sofia Solčanská a družstvo chlapcov v zložení Pilár Jakub a Šuriňák Slavomír sa umiestnili na 3. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Dňa 5. novembra 2019 sa v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne konala burza stredných škôl, na ktorej sme predstavili našu školu, tzn. priestory, obsah štúdia, možnosť účasti na zahraničnej praxi a voľno-časové aktivity. Prezentácie sa ujali študenti 4. ročníka - Danka Martvoňová a Tibor Konštiak zo IV.B a Skarlet Holubová a Katarína Stacherová zo IV.A, ktorí to zvládli na vysoko profesionálnej úrovni. Ďakujeme.

      Mgr. Beata Országhová - výchovná poradkyňa

    • Exkurzia - OKRASA
     • Exkurzia - OKRASA

     • Dňa 24. októbra 2019 sa  žiaci 2. ročníka zúčastnili exkurzie vo firme OKRASA, v.d. v Čadci.

      Žiaci v sprievode odborného personálu firmy prešli celou výrobnou prevádzkou. V priamom prenose mohli obdivovať šikovnosť žien pri výrobe vianočných ozdôb. Sledovali cestu vianočnej guľky od jej prvotného vyfúknutia, potom vymaľovania, či iného zdobenia, až po jej finálne uloženie do krabičky a následnú prípravu na distribúciu. A to všetko formou čoraz vzácnejšej ručnej práce.

       Získali  tak nielen ucelený prehľad o kolobehu zložiek majetku firmy vo výrobnom procese, ale aj estetický zážitok v podobe výroby krásnych vianočných ozdôb. Žiaci  si vďaka  exkurzii prepojili svoju teoretickú predstavu o výrobe s reálnou praxou.

      Touto cestou sa chceme  poďakovať zástupcom spoločnosti OKRASA, v.d. za ich milý, ústretový  a vysoko odborný prístup k našim žiakom.

    • Motivačný seminár
     • Motivačný seminár

     • 23. októbra 2019 sa v telocvnični našej školy uskutočnil motivačný seminár na tému nové trendy vo volejbale. Seminár spolu s ukážkami tréningu viedol bývalý dlhoročný volejbalový reprezentant p. Branislav Skladaný, v súčasnosti tréner mládeže v Dolnom Kubíne. Poukázal na charakteristiky a zákonitosti trénovania hlavne detí a mladých a aké sú hlavné trendy vo svete v oblasti trénovania mládeže. Zúčastnili sa ho 3 učitelia našej školy a rodičia detí, ktoré majú záujem pomáhať pri tréningu, resp. stať sa trénermi.

    • II. ročník súťaže Silná ruka
     • II. ročník súťaže Silná ruka

     • 25. októbra 2019 sa v telocvični školy konal II. ročník súťaže Silná ruka Obchodnej akadémie. Čestným hosťom a zároveň hlavným rozhodcom bola naša odchovankyňa Barbora Bajčiová. Podujatia sa zúčastnilo 75 súťažiacich zo stredných škôl v Dolnom Kubíne. Z našej školy sa zapojilo 29 žiakov.

      V kategórii dievčat do 60kg skončila na 3. mieste Kňazúrová Lýdia - OA DK, na 2. mieste Cilečková Nikola - SZŠ DK a víťazkou sa stala Naništová Ema - SZŠ DK. V kategórii nad 60kg skončila na 3. mieste Brčáková Veronika - OA DK, na 2. mieste Kšenzuláková Patrícia - OA DK. Prvenstvo a zároveň aj titul absolútnej víťazky získala Lavorová Monika - SZŠ DK.

      Chlapci do 70kg skončili v poradí 3. miesto Sporka Adam - SOŠ OaS, 2. miesto Vráb Andrej - OA DK a 1. miesto Fröhlich Jakub - SOŠ OaS.

      V kategórii do 80kg uspeli 3.miesto Kurjak Dávid - Gymnázium POH DK , 2. miesto Maretta Emanuel - OA DK a 1.miesto Hertel Ladislav - SOŠ OaS.

      Nad 80kg skončil na 3. mieste Holdoš Timotej - OA DK, 2. miesto Michalica Oliver - SOŠ OaS, víťazom a zároveň aj absolútnym víťazom sa stal Foltín Martin z OA DK. 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a reprezentáciu. Srdečne gratulujeme.

      foto

    • Florbal - obvodné kolo
     • Florbal - obvodné kolo

     • V stredu 16.10. 2019 sa telocvični školy konalo obvodné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Podujatia sa zúčastnilo viacero tímov. V silnej konkurencii si naše dievčatá vybojovali tretiu priečku, za čo im gratulujeme. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • V dňoch 15. až 17. októbra 2019 žiaci 2. - 4. ročníka navštívili historickú triedu v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Táto učebňa bola vytvorená pri príležitosti jeho 100. výročia. Žiaci videli ako sa menili pomôcky, učebnice a zariadenie počas celej histórie školy.

      foto

    • Tibor Spitz  - holokaust
     • Tibor Spitz - holokaust

     • V týchto dňoch mali žiaci 1. a 2. ročníka možnosť navštíviť výstavu výtvarných prác Tibora Spitza pod názvom Holokaust. Výstava je inštalovaná v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne a koná sa pri príležitosti 90. narodením autora. Tibor Spitz je židovský umelec slovenského pôvodu, ktorý prežil holokaust. Narodil sa v Dolnom Kubíne, kde prežil detstvo. Pred transportom do koncentračného tábora sa rodina zachránila tým, že sa skrývala v horách neďaleko dediny Srňacie. V 60. rokoch emigroval do Kanady, dnes žije v USA. Potlačené spomienky na hrôzy holokaustu reflektuje Tibor Spitz prostredníctvom výtvarného umenia.

      Na výstave sa študenti, okrem prehliadky výtvarných prác, dozvedeli veľa nových informácií o deportáciách židovských spoluobčanov v období 2. svetovej vojny z Dolného Kubína. Na záver svoje dojmy a získané poznatky zreflektovali prostredníctvom zaujímavého pracovného listu, ktorý pripravili metodičky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Ďakujeme!

      foto

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje