• Súťaž v armwrestlingu
     • Súťaž v armwrestlingu

     • foto

      Dňa 8. februára 2020 sa v športovej hale Gymnázia v Námestove konalo 3. kolo ligy SNLP v armwrestlingu. V kategórii junioriek nad 60kg získala naša žiačka, Patrícia Kšenzulákova bronzovú a striebornú medajlu, v kategórii seniorky získala Barbora Páterková bronzovú priečku na ľavú ruku. Obom kategóriám žien nad 75kg dominovala naša bývalá žiačka, Barbora Bajčiová. 

    • Celoslovenská internetová súťaž ZAV SR
     • Celoslovenská internetová súťaž ZAV SR

     • Študenti našej školy sa dňa 7. februára (piatok) 2020 v čase od 9.00 - 9.30 zúčastnili celoslovenskej internetovej súťaže online. V uvedenom čase sa do súťaže priamo zo svojej školy pripojilo 187 súťažiacich z 21 škôl z celej SR.

      Súťaž sa konala v spolupráci s Internetovou školou ZAV. Súťažilo sa v odpise dvoch textov z obrazovky s penalizáciou 50 a 100 trestných bodov za chybu.

      Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov našej školy. Cenné je, že i napriek voľnému dňu, žiaci prišli a zasúťažili si. Vo veľkej konkurencii sa žiačka Ema Mihálová, 2. A. umiestnila na piatom mieste. Jej výkon v rýchlosti  písania 4065 hrubých úderov, bol najvyšší v rámci SR, vyššia chybovosť ju však odsunula, na  aj tak veľmi pekné piate miesto. 

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov do ďalších súťaží.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Dňa 7. februára 2020 sa v priestoroch Žilinskej univerzity konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Do tohto kola postúpilo 109 najlepších žiakov z celkového počtu 1282 súťažiacich.

           Za Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne postúpili tri študentky – Fajberová Natália, Klimeková Simona z III.B triedy a Ovšáková Mária z III.A triedy, ktorým k tomuto úspechu gratulujeme.

           Test krajského kola pozostával zo 4 častí, prvá časť obsahovala 5 testových otázok. Ďalšie tri časti obsahovali  otvorenú otázku, kde bolo nutné zdôvodniť svoju odpoveď. Niektoré úlohy vyžadovali aj grafické znázornenie.

           Pre zvládnutie otvorených otázok mali študenti vedieť vysvetliť a graficky znázorniť fungovanie dopytu a ponuky, poznať základy monetárnej politiky, poznať teórie hier, vedieť vypočítať úrok či výnos, mať základný prehľad o výdavkoch verejnej správy,  poznať zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch a poznať najznámejších svetových ekonómov.

           Výsledky krajského kola budú  zaslané koncom marca.  Celoslovenského finále sa bude konať v apríli v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • foto  -  video

      V piatok 7. 2. 2020 sa  konal Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Škola sa predstavila ako otvorená moderná inštitúcia. Hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem mladej školopovinnej generácie o štúdium na obchodnej akadémii a ponúknuť uchádzačom možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • foto

      Posledný  januárový týždeň  sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov prvého ročníka, ktorí sa mohli zdokonaliť v zjazdovom lyžovaní a v snowboardingu. Výcvik sa konal na Kubínskej holi. Napriek tomu, že tohtoročná zima je skúpa na sneh, podmienky boli priaznivé. Užili sme si krásne výhľady a načerpali veľa energie a nových zážitkov.  

    • OXFORD UNIVERSITY PRESS PRETESTING
     • OXFORD UNIVERSITY PRESS PRETESTING

     • V piatok 31. januára 2020 si žiaci II.B  triedy otestovali svoje čitateľské a posluchové zručnosti z anglického jazyka na úrovni B1 a B2 Európskeho referenčného rámca. Skúšobný test prebiehal online v rámci spolupráce školy s najväčším svetovým univerzitným vydavateľstvom OUP v Londýne. Touto modernou formou testovania zručností z cudzieho jazyka žiaci nadobudli nové skúsenosti, ktoré ich pripravujú na používanie angličtiny v reálnom svete. 

      Spätná väzba od renomovanej organizácie nám umožní viac sa zamerať na rozvoj konkrétnych jazykových zručností.

      V rámci ďalšej spolupráce s OUP plánujeme poskytnúť takéto testy aj žiakom iných ročníkov.

    • Exkurzia v Bratislave
     • Exkurzia v Bratislave

     • 30. - 31. januára sa žiaci IV.B. triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Prezreli  si historické centrum hlavného mesta, navštívili bratislavskú ZOO, kde sme obdivovali naše aj cudzokrajné živočíchy. Exkurzia nám priniesla okrem odborných vedomostí aj veľa pekných zážitkov.

    • Finančná a spotrebiteľská gramotnosť
     • Finančná a spotrebiteľská gramotnosť

     • Dňa 30. januára 2020 sa žiaci III.B triedy zúčastnili prednášky Finančná a spotrebiteľská gramotnosť. Podujatie  organizovala Žilinská univerzita v Žiline, Katedra ekonomiky spolu v spolupráci so SOPK. Témy prednášok boli – Bitcoin, Finančný trh, Emócie v marketingu, Štatistika v ekonomike, Etika a  ochrana spotrebiteľa. Prednášky boli zaujímavé a pomôžu nám lepšie sa orientovať  v bežnom spotrebiteľskom živote  a vo svete financií. 

    • Spolupráca školy s mestom Dolný Kubín
     • Spolupráca školy s mestom Dolný Kubín

     • V dňoch 23. - 26. januára 2020  sa žiaci Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne: Marek Murín, Tibor Konšťák, Daniela Martvoňová a Andrea Polčicová v spolupráci s mestom Dolný Kubín zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislavskej Inchebe.

      Žiaci školy prezentovali Oravu a mesto Dolný Kubín, získali komunikačné skúsenosti a zručnosti v oblasti cestovného ruchu, ktoré budú môcť využiť pri svojom ďalšom štúdiu a živote.

    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
     • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • foto

      Dňa 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenou (Osvienčim), v ktorom nacisti zavraždili približne 1 milión Židov. V roku 2005 vyhlásilo Valené zhromaždenie OSN tento deň za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov ľudských obetí, ktorí našli smrť v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny.

      Pamätný deň sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiačky II. A triedy Ema Šárfyová a Lara Elisabeth Dizdarevič si pre svojich spolužiakov pripravili aktivitu „Holokaust sa začal skôr“, ktorú realizovali v triedach I. A a I. B na hodinách hospodárskej geografie a v triede II. A na hodine občianskej náuky. Žiaci v skupinách pomocou Allportovej škály a sady dobových fotografií identifikovali postupnosť holokaustu na Slovensku a zapisovali svoje zistenia do pripravených pracovných listov. Cieľom aktivity bolo nielen pripomenúť si, aká je naša história miestami smutná a desivá, ale aj diskutovať o nebezpečenstve nenávistných prejavov v súčasnosti.

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15. januára 2020 sa víťazi školských kôl olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách opäť stretli na pôde našej školy, aby si otestovali rečové zručnosti a jazykové schopnosti v anglickom jazyku. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov a o to viac nás teší, že práve žiačka našej školy, študentka 4. ročníka Natália Namislovská sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 2B a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať vo februári v Čadci. Týmto jej gratulujeme k úspechu a želáme veľa šťastia na krajskom kole.

    • Vianočné posedenie pri čaji
     • Vianočné posedenie pri čaji

     • S posedením pri samovare sa spájajú tradície, kultúra a ľudové zvyky Ruska. Je to spoločenská udalosť, pri ktorej sa popíja čaj a jedia sa sladké koláčiky.    

      Keďže vianočná atmosféra sa niesla vzduchom už od začiatku posledného mesiaca, dňa 19. decembra sme si pripravili hodiny ruštiny  netradične.

      Začali sme popíjaním teplého čaju a drobným pohostením. V našej škole  študuje Karyna, ktorá pochádza z Ukrajiny. Porozprávala svojim spolužiakom o vianočných tradíciách v jej krajine. Diskusiu následne každý zo žiakov obohatil rozprávaním o tradíciách vo svojej rodine. Nakoniec sme si všetci zaspievali známu pesničku „V lesu radilas jolačka“.  

      Posedenia pri samovare sa rok čo rok stávajú neodmysliteľnou decembrovou školskou tradíciou, na ktorú sa žiaci každý rok veľmi tešia.

    • Vianoce v školskom internáte
     • Vianoce v školskom internáte

     • Viianočná atmosféra v internáte vyvrcholila posedením pri vianočnom stromčeku. Vychovávateľky spoločne so žiakmi pripravili dňa 17. 12. 2019 vianočný program, ktorý začal slávnostnou večerou. Podávala sa spoločne uvarená kapustnica, pokračovalo sa  spievaním vianočných kolied sprevádzaným heligónkou a vzájomným rozdávaním darčekov. Na záver si všetci popriali príjemné prežitie sviatkov v rodinnom kruhu a v novom roku 2020 len to najlepšie. Okrem vianočnej nálady nás sprevádzal  dobrý pocit zo spoločne stráveného času.

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 16. 12. 2019 sa študentky II. A a II. B triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline pod názvom Slovensko v obrazoch. Predstavenie sa pokúšalo analyzovať príčiny a existenciu zla v človeku. Téma, ktorá je stále aktuálna. Predstavenie bolo inšpiráciou na zamyslenie sa najmä v tomto predvianočnom období.

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz organizuje tretí ročník celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov – Ekonomickú olympiádu. V rámci školského kola sa zapojilo  62 žiakov 3. ročníka. Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblasti  finančnej gramotnosti, verejných financií, monetárnej politiky, dejín ekonómie a medzinárodnej  ekonómie. Olympiáda prebieha v štyroch kolách: školské, krajské, celoslovenské a medzinárodné finále, v časovom horizonte od decembra 2019 do septembra 2020.

    • Popoludnie u seniorov
     • Popoludnie u seniorov

     • Dňa 10. 12. 2019 žiačky 1. ročníka našej školy a SZŠ, ktoré sú  ubytované v Školskom internáte, v rámci záujmovej a dobrovoľníckej činnosti navštívili klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Žiačky prišli s pripraveným programom pod vedením Mgr. I. Vilčekovej. Dievčatá sa predstavili so spevom a tancom sprevádzaným heligónkou a ukulele a s ďalšími zaujímavými aktivitami s vianočnou tématikou. Na záver predniesli vianočné a novoročné vinše a odovzdali starkým malé pozornosti. Seniori boli nadšení, vyjadrili poďakovanie a prianie zopakovať návštevu.

    • Úspech školy na celoslovenskej súťaži obchodných akadémií
     • Úspech školy na celoslovenskej súťaži obchodných akadémií

     • foto

      článok z časopisu SOPK

      časopis SOPK

      V dňoch 26. – 27. novembra 2019 sa konala celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov obchodných akadémií. Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK a usporiadateľom bola Obchodná akadémia Považská Bystrica. Súťaž bola zameraná na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a žiaci boli hodnotení  v troch oblastiach, a to účtovníctvo, ekonomika a anglický jazyk. Hodnotila sa schopnosť žiakov presvedčivo argumentovať a podložiť svoje argumenty faktami, pohotovo prezentovať vlastné názory a tiež originalita v prístupe k jednotlivým témam. Tento ročník mal prvenstvo v počte prihlásených škôl, keďže ich bolo za celú históriu súťaže najviac. O to viac si ceníme nádherné 3. miesto, ktoré obsadili žiaci 4. ročníka našej školy Natália Namislovská a Filip Mikuláš, ktorí v silnej konkurencii škôl z celého Slovenska na vysokej úrovni reprezentovali našu školu.

    • Školské kolo olympiády v cudzom jazyku
     • Školské kolo olympiády v cudzom jazyku

     • Koniec novembra už tradične patrí olympiáde v cudzom jazyku. Inak to nebolo ani tento rok, kedy si žiaci našej školy mali možnosť vyskúšať svoje vedomosti v anglickom a nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v kategórii II. A pre žiakov 1. a 2. ročníka a v kategórii II. B určenej žiakom 3. a 4. ročníka. V anglickom jazyku zvíťazila Nina Kolníková v kategórii 2A a Natália Namislovská v kategórii 2B, ktoré postupujú do okresného kola. V nemeckom jazyku bude našu školu reprezentovať Adriána Tereštíková. Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020.

    • Hviezdoslav známy - neznámy
     • Hviezdoslav známy - neznámy

     • 28. 11. 2019 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili v Čaplovičovej knižnici prednášky pod názvom „Hviezdoslav známy – neznámy“.  

      Najskôr pani A. Brázdová z Literárneho múzea SNK v Martine prezentovala rôzne predmety a materiály zo zbierkového archívu knižnice späté so životom a prácou P. O. Hviezdoslava. Potom sa slova ujal doc. Ľ. Petraško z Prešovskej univerzity, ktorý porozprával svoje zážitky súvisiace s pracovnou činnosťou v Bibliotéke Čaplovičiana a v závere svojho vystúpenia sa zameral na prekladateľskú činnosť P. O. Hviezdoslava.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje