• Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kde mala zastúpenie aj naša škola. Súťaž tento rok prebiehala formou online testu a veľmi nás teší, že v kategórii 2A zvíťazila žiačka našej školy Simona Makúchová (2.A trieda). Simonke gratulujeme a budeme jej držať palce v krajskom kole.

    • Vianočné a polročné prázdniny
     • Vianočné a polročné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     • S cieľom rozvoja profesijných kompetencií sa v rámci aktualizačného vzdelávania 20 pedagógov školy zúčastnilo programu s názvom „Poznaj svoje peniaze“. Vzdelávanie sa uskutočnilo on-line formou v mesiacoch november-december. Pedagógovia obdržali za vzdelávanie certifikát.

    • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V dňoch 16. - 17. decembra 2020  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťažilo sa v dvoch disciplínach -  odpis na rýchlosť desať minút a wordprocessing.

      Študenti, ktorí písali desaťminútový odpis, súťažili prvýkrát online, cez aplikáciu ZOOM a pracovali  v programe internetovej školy ZAV. V tejto disciplíne súťažilo 17 žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      V disciplíne wordprocesing súťažili prezenčne dvaja žiaci -  Rastislav Bomba, IV. A a Monika Kaukičová, IV. B. Výsledky z tejto disciplíny budú v priebehu ďalších dní.

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a snahu zasúťažiť si. Najlepším žiakom srdečne gratulujeme k pekným výsledkom.

      Výsledky:

    • Dištančné vzdelávanie od 12. 10. 2020
     • Dištančné vzdelávanie od 12. 10. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

      od pondelka - 12. 10. 2020 až do odvolania je prerušené vyučovanie a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Školský internát a školská jedáleň budú zatvorené. Všetci zamestnanci prídu riadne do práce. Podrobnejšie informácie Vám boli zaslané cez ETK v súlade s   Rozhodnutím MŠVVaŠ SR.

      Vyučovanie bude prebiehať on-line formou podľa platného rozvrhu, kedy budú žiaci povinne pripojení a budú sa riadne zúčastňovať on-line vyučovania.

      V pondelok budú prebiehať on- line triednické hodiny, vyučovanie podľa rozvrhu sa začne od utorka, 13.10. 2020.

       Vilma Janotíková, riaditeľka školy

    • Úspech cvičnej firmy
     • Úspech cvičnej firmy

     • V dňoch 9. 12. – 10. 12. 2020 sa naša cvičná firma CK ORAVING, s.r.o., c.f zúčastnila na 2. ročníku Česko-slovenského on-line veľtrhu MUB-line veľtrhu fiktívnych firiem.  Veľtrh organizovala Metropolitní univerzitní banka a Metropolitní univerzita Praha.

      Zúčastnilo sa  56 cvičných firiem z Čiech a Slovenska.

      Súťažilo sa v troch kategóriách:

      najlepší leták

      najlepšie logo

      najlepšia prezentácia

      CK Oraving, s.r.o., c.f. pod vedením pani Pukáčovej, získala nasledovné umiestnenia:

      • 3. miesto za najlepší leták,
      • 8. miesto za logo,
      • 16. miesto za najlepšiu prezentáciu.

      Ďakujeme žiakom štvrtého ročníka za aktívnu prácu v cvičnej firme.

    • Modernizácia učebne nemeckého jazyka
     • Modernizácia učebne nemeckého jazyka

     • V rámci projektu s názvom Modernizácia učebne nemeckého jazyka, ktorý bol podporený  Nadáciou Volkswagen Slovakia, bola  učebňa nemeckého jazyka vybavená novým notebookom s reproduktormi a novým kobercom.

      Keďže bol takmer celý projekt poznačený opatreniami zavedenými z dôvodu pandémie COVID-19, väčšina naplánovaných aktivít žiakov sa uskutočnili v rámci dištančného vzdelávania.

      Výučba nemeckého jazyka sa zatraktívnila prostredníctvom nemecky hovoriacich dobrovoľníkov. Žiaci sa zúčastnili online vyučovacích hodín nemeckého jazyka, besied s nemecky hovoriacimi dobrovoľníkmi a konverzačných popoludní v rámci krúžkovej činnosti. Mohli si tak rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku a získať aktuálne informácie o živote v nemecky hovoriacich krajinách.

      Na záverečnom feedbacku prezentovali uskutočnené aktivity v nemeckom jazyku.

    • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100
     • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

     • 21. 11. - 24. 11. 2020 sa uskutočnila medzinárodná internetová súťaž ZAV-100. Jej organizátormi boli internetová škola ZAV a INTERSTENO. (Metóda ZAV je zameraná na nácvik písania na klávesnici 10 prstami hmatovou metódou.)

      Súťaž prebiehala online a v živom vysielaní na sociálnej sieti. Súťažilo sa v minútových odpisoch z obrazovky. Každý súťažiaci napísal 25 minútových odpisov za sebou. Penalizácia za neopravenú chybu bola až 100 úderov, takže presnosť písania bola veľmi dôležitá.

      V  súťažných kategóriách  (deti do 12 rokov, žiaci 13. -16. rokov, juniori 17. - 20. rokov, seniori 20 a viac rokov) si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko... Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1 132 pretekárov.

      Do súťaže sa zapojilo 43 našich žiakov zo všetkých ročníkov. Vynikajúce výkony dosiahli žiačky: Mihálová Ema (III. A) 440,1 čistých úderov za minútu, Makúchová Simona (II. A) 335,9 čistých úderov za minútu, Vrábľová Romana  (II. A)  332,1 čistých úderov za minútu.

      Žiačka Ema Mihálová sa umiestnila na peknom 6. mieste medzi súťažiacimi v rámci Slovenska.

       

      Pochvalu si zaslúžia všetci reprezentanti, ktorí vyhoveli súťažným podmienkam, ale aj preto, že písali vo svojom voľnom čase, keďže súťaž prebiehala mimo vyučovacieho procesu cez víkend a v poobedňajších hodinách. Pre žiakov účasť na súťaži bola dobrou skúsenosťou a možnosťou zasúťažiť si v online digitálnom priestore.

       

      Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni

    • Úspech študentov v súťaži Mladý Európan
     • Úspech študentov v súťaži Mladý Európan

     • foto

      Dňa 19. novembra 2020 sa konalo národné kolo súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentoval súťažný tím žiačok III. A triedy v zložení: Soňa Oriešková, Táňa Oriešková a Veronika Šlachtová, víťazky regionálneho kola. Z trinástich postupujúcich tímov z regionálnych kôl Slovenska, sme sa do národného kola prebojovali ako jediná stredná odborná škola, všetky ostatné tímy boli z gymnázií, čo považujeme za veľký úspech, ale zároveň to bola pre nás silná konkurencia.

      Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandémiou covid 19, nemohlo národné kolo prebehnúť v Banskej Bystrici tak, ako to bolo pôvodne plánované, ale prebiehalo on-line, z jednotlivých centier Europe Direct.

      Súťaž prebiehala v troch kolách. Prvé kolo bol vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bol vizuálny test, v ktorom museli súťažiaci preukázať vedomosti zo 4 oblastí zo života EÚ a jej členských krajín: histórie, geografie, zaujímavosti a osobnosti. Tretie kolo pozostávalo z prezentácie o jednej z predsedajúcich krajín EÚ, naši žiaci si vybrali Chorvátsko. V silnej konkurencii sa náš tím nenechal zahanbiť a v konečnom poradí sme obsadili vynikajúce 5. miesto.

      Ďakujeme dievčatám za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a veríme, že v budúcnosti nájdeme ich úspešných pokračovateľov.

    • Deň študentstva
     • Deň študentstva

     • Každý rok si dňa 17. novembra pripomíname Deň študentstva. Tento rok sme si ho ale pripomenuli netradične. Všetci z pohodlia svojho domova s obmedzeniami a opatreniami a poväčšine aj s myšlienkami, kedy toto všetko konečne skončí. Sme vzdialení od svojich spolužiakov/čok (ktorých vidíme len prostredníctvom video-hovorov), kamarátov/tiek, a tiež aj od svojich známych a od svojej rodiny. Určite nám veľmi chýbajú a chceme sa s nimi čo najrýchlejšie stretnúť. Aj vyučovanie prebieha netradičnou, nám už známou on-line formou. Každý sa na to pozerá inak. Niekto to berie poctivo a iný to má všetko naháku a tzv. „prežíva“ so 4-kami. Pomaly sa ale situácia začína utišovať. Väčšina žiakov a aj učiteľov očakáva deň, kedy my žiaci zasadneme do lavíc a naši učitelia nás budú môcť učiť priamo v triedach, tak ako kedysi. Zo začiatku to budú náročné dni a aj týždne plné skúšania a písomiek, aby sme dostali aspoň nejaké známky, ktoré sa nám započítajú do priemeru. A preto to dobehne všetkých tých, ktorí to počas on-line výučby zanedbávajú. Berme to všetko tak, ako keby sme sa nachádzali priamo v škole a tým si plnili aj povinnosti ako domáce úlohy a iné. Lenivosť je silná a je veľmi ťažké ju prekonať, no pokiaľ sa neprekonáme nedosiahneme nami vysnívané ciele. Bez vzdelania sa ťažko uplatníme v zamestnaní. Ak ešte svoje ciele nemáme, je načase, aby sme si ich našli, pretože oni nás posúvajú vpred. Verím, že spoločnými silami to všetko zvládneme a čoskoro sa uvidíme „zoči voči“. Naša školská rada si tento deň pripomenula citátmi:

       „Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok.“ Albert Einstein

      „Keď sa jedny dvere zatvoria, otvoria sa ďalšie; ale často hľadíme tak dlho a poľutovaniahodne na zatvorené dvere, že nevidíme tie, ktoré sa nám otvorili.“ Alexander Graham Bell

    • Opustil nás kolega Ing. Karol Kmoško
     • Opustil nás kolega Ing. Karol Kmoško

     • Smútočné oznámenie o úmrtí kolegu Ing. Karola Kmošku

      Dňa 5. novembra 2020 nás opustil kolega Ing. Karol Kmoško, ktorý od roku 1974 do roku 2011 pracoval na škole ako pedagóg, zástupca riaditeľa a tiež na pozícii riaditeľa školy.

      Pána Kmošku  si budú kolegovia a priatelia pamätať ako obetavého a priateľského človeka. Venujme mu tichú spomienku. 

      Česť jeho pamiatke!

    • Mladý Európan - víťazi regionálneho kola
     • Mladý Európan - víťazi regionálneho kola

     • Jednou z možností ako zvýšiť povedomie mladých ľudí o EÚ je súťaž „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. V stredu 30. septembra 2020 sa súťažný tím našej školy - študentky III. A triedy Soňa Oriešková, Táňa Oriešková a Veronika Šlachtová, pod vedením pani Janky Andrisovej, zúčastnil regionálneho kola súťaže.  Organizátorom bola informačná kancelária Europe Direct v Trstenej. Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Ružomberok.

      Tento rok bola súťaž zameraná najmä na Európsky ekologický dohovor a priority EÚ. Súťaž bola trojkolová. Prvé kolo predstavoval vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo pozostávalo z  jazykovej krížovky, ktorú tvorili  jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších družstiev, zamerané na správne zodpovedanie 15 otázok doplnených obrázkami. Otázky boli z oblastí: osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ. Okrem toho museli súťažiaci vypracovať projekt o jednej z predsedajúcich krajín EÚ. Po úspešnom prebojovaní sa do finále, ani tu naši žiaci nesklamali a s vysokým bodovým náskokom zvíťazili. Vybojovali si tak postup do národného kola, ktoré sa uskutoční 15. – 16. októbra 2020 v Banskej Bystrici. Dievčatám blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj ďalej.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 23. septembra 2020 sa  naša žiačka Ema Šárfyová z III.A triedy zúčastnila regionálnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V prednese prózy sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje