• Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8:30 hod. v priestoroch tried Obchodnej akadémie Dolný Kubín.

      Pri vstupe do areálu školy je potrebné odovzdať triednym učiteľom vytlačené "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka"  https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx) , resp. si ho vyplniť pred príchodom cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Do areálu školy nesmú okrem žiakov a zamestnancov školy vstupovať žiadne osoby bez povolenia riaditeľky školy za podmienok, ktoré nájdete v odkaze  https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx  .

      Podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2021/2022 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID-19, nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 13/2021/OADK.

      Tešíme sa na Vás.

       

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

       

      Rozhodnutie RŠ č. 13/2021/OADK

       

     • Nástup do školského internátu

     • Nástup  do ŠI  je v stredu 1.9.2021. od 15,00  do 20,00 hod

      Nezabudnite si priniesť :

      • vyplnené tlačivá (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat): potvrdenie od lekára, potvrdenia od rodičov...(nájdete v pokynoch)
      • vyplnené tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx)  (podpísané zákonným zástupcom do 18.r)
      • čisté posteľné prádlo  

       

      Noví žiaci

      • Preštudujte si pokyny TU 
      • Priniesť vyplnené tlačivá (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat): potvrdenie od lekára, potvrdenia od rodičov...(nájdete v pokynoch)
      • Fotka
      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka
      • Potvrdenie o trvalom pobyte

       

        Kontakt: 0907 712 434 - vedúca vychovávateľka - Mgr. Jiřina Jonáková

        skolskyinternatoadk@gmail.com 

    • Oznam
     • Oznam

     • Úradné hodiny na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v priebehu školských prázdnin sú nasledovné:

      v čase od 23. 08, - 31. 08. 2021 od 8.00 - 11.00 h

    • Pedagóg školy ocenený Žilinským samosprávnym krajom
     • Pedagóg školy ocenený Žilinským samosprávnym krajom

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov bola pani riaditeľka Ing. Vilma Janotíková ocenená Žilinským samosprávnym krajom za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania. Oceňovanie sa uskutočnilo v Kongresovej sále Úradu ŽSK 16. júna 2021, za prítomnosti pani Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK.

      Srdečne blahoželáme.

      foto

    • Opustila nás kolegyňa Ing. Eva Hubová
     • Opustila nás kolegyňa Ing. Eva Hubová

     • Smútočné oznámenie o úmrtí kolegyne Ing. Evy Hubovej

      Dňa 1. júla 2021 nás opustila bývalá kolegyňa Ing. Eva Hubová, ktorá pracovala na našej škole ako pedagóg. Pani Hubovú si budú kolegovia a priatelia pamätať ako obetavého a priateľského človeka.

      Venujme jej tichú spomienku. 

      Česť jej pamiatke!

    • Erasmus+ - odborná stáž v Portugalsku
     • Erasmus+ - odborná stáž v Portugalsku

     • V dňoch 7. júna – 18. júna  2021  sa  10  žiačok tretieho ročníka zúčastnilo  zahraničnej odbornej stáže v Portugalsku. Vďaka projektu s názvom  „Rozvoj podnikateľských aktivít a  sociálnych zručností“ podporeného z programu Erasmus+ a partnerskej portugalskej organizácie BragaMob sme strávili dva týždne v krásnom meste Braga, na severe Portugalska. Pracovali sme na pracoviskách rôzneho zamerania - od cestovných kancelárii, cez múzeá až po centrá pre mladých. Na pracoviskách sme strávili každý deň 6 hodín od pondelka do piatku. Víkendy sme mali spríjemnené poznávacími výletmi po okolí. Spoznali sme kultúru a históriu mesta Braga, navštívili mesto Viana do Castelo, kde sme mali možnosť zaplávať si v Atlantickom oceáne, vlakom sme cestovali do Porta, kde sme spoznávali jeho históriu a oboznámili sa s výrobou slávneho portského vína.

      Škoda, že kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii v Portugalsku, v súvislosti s Covid-19, bola naša odborná stáž nečakane skrátená zo 4 na 2 týždne. Ale aj napriek tomu sme si celý pobyt užili, zlepšili si svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, spoznali miestnu kultúru, kuchyňu, priateľských ľudí a nazbierali nové skúsenosti. Bola to pre nás skvelá skúsenosť, ktorú odporúčame aj ďalším študentom.

    • Regionálne kolo HK
     • Regionálne kolo HK

     • Dňa 23. 6. 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo HK konečne prezenčnou formou. Konalo sa v hudobnej sále Základnej umeleckej školy p. M. Bohúňa, Dolný Kubín. Recitátorky našej školy sa umiestnili nasledovne:

      Poézia:

      2. Vrábľová Romana II. A

      3. Maťašáková Nikola I. B

      Próza:

      2. Šprláková Lenka II. A

      3. Malinová Daniela I. B

      Ďakujeme za reprezentáciu.

    • Cestovanie z „LAVICE“
     • Cestovanie z „LAVICE“

     • V spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou SEEDS sme v tomto školskom roku hodiny geografie obohatili o interaktívne prednášky na rôzne témy- Európa a migrácia, USA a svet, Národné parky USA, Irán.

      Ponúkli študentom  pohľad na svet očami cestovateľov a pohľad na planétu Zem očami enviromentalistov. Prednášky viedli samotní cestovatelia, ktorí disponovali množstvom vlastných fotografií a osobných príbehov z mnohých krajín sveta, o ktoré sa chceli podeliť so študentmi, ktorí nemajú možnosť cestovať na vzdialenejšie miesta.

      Študentom sa tieto aktivity veľmi páči a v spolupráci určite budeme naďalej pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

    • Festival ľudskosti mladých
     • Festival ľudskosti mladých

     • Žiačky našej školy, Naďa Šimeková (III. A) a Sophia Kočalková (II. B) sa zúčastnili Festivalu ľudskosti mladých v Žiline. Festival bol zameraný na oblasť ľudskosti, ktorá je stále medzi nami. Dievčatá rozdávali ruže okoloidúcim ľuďom, ktorých reakcie boli rôzne. Niektorí boli veľmi prekvapení až dojatí, iní sa pýtali prečo to robia a či to je zadarmo, mnohí sa ani nezastavili a iba mávli rukou. Dievčatám sa podarilo rozdať 85 ruží, ktoré vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili deň.

    • Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem
     • Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem

     • Dňa 9. 6. 2021 sa žiačky cvičnej firmy Deli-truck, s. r. o., c. f. pod vedením pani Pukáčovej zúčastnili na Česko-slovenskom online veľtrhu cvičných firiem v rámci MUB-LINE ŠPECIÁLU fiktívnych firiem – TVORÍME SPOLOČNE BUDÚCNOSŤ - Deň zodpovedného podnikania.

      Zúčastnilo sa 40 účastníkov, ktorí súťažili v kategóriách:

      1. Najlepší leták
      2. Ekonomický kvíz
      3. Najkreatívnejší projekt

      Veľa sme sa naučili a získali nové zručnosti z online obchodovania.

      Za reprezentáciu ďakujeme Beáte Juričákovej, Antónii Babečkovej, Simone Joňákovej,

      Viktórii Matysovej, Vanese Olešovej a Michaele Halimovičovej.

    • Angličtina trochu inak
     • Angličtina trochu inak

     • V rámci spestrenia hodín anglického jazyka si študenti I. A a III. A triedy vyskúšali zábavnú vzdelávaciu aktivitu ESCAPE ROOM.

      Cieľom aktivity bolo overiť si prostredníctvom hľadania kľúča od triedy  svoje vedomosti z anglického jazyka. A čo na to študenti???

      Escape room

      Bolo to pre nás príjemné spestrenie hodiny angličtiny. Zopakovali sme si slovnú zásobu, veľa sme sa nasmiali, ale pri niektorých úlohách sme sa aj zapotili.

      Na začiatku sme sa obávali, že čo to bude, keď nás zamkli do tried, ale nakoniec to bolo milé prekvapenie, že si pre nás niečo také pripravili. Bolo vidno, že to bolo veľmi dobre pripravené až sme mali pocit, že sa z tej triedy ani nedostaneme J.  Väčšinu úloh sme celkom rýchlo zvládli, no nechali sme si aj poradiť- zas takí múdri nie sme, ale to ešte doladíme. No najdôležitejšia bola tímovosť a spolupráca.

      Dúfame, že to nebolo naposledy a ešte sa s podobnými aktivitami stretneme.  J

      Patrícia Kacová a Simona Hladká I.A

    • Kľúč od pevnosti
     • Kľúč od pevnosti

     • Od 7.6. do 11. júna sa uskutočnil XVI. ročník celoslovenskej súťaže stredoškolákov Kľúč od pevnosti, ktorú organizuje Vidiecka asociácia mládeže v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v Starej Ľubovni.

      Veľmi aktívne sa zapojili aj naši študenti a tímom sa veľmi dobre dariloJ)))

    • Hviezdoslavov Kubín trochu inak...
     • Hviezdoslavov Kubín trochu inak...

     • Tento rok prebiehalo školské kolo HK dištančnou formou. Zástupcovia jednotlivých tried (okrem štvrtákov) posielali svoje recitátorské videá. Nebolo jednoduché recitovať doma pred kamerou a dodržať všetky náležitosti správneho prednesu, keď nemáte žiadne publikum.

      Napriek tomu všetkých chválime za veľkú snahu a odvahu. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 5. 2021 postúpilo 22 recitátorov. Recitátorky na prvých dvoch postupových miestach nás budú reprezentovať na okresnom kole. Ostatní zúčastnení sa umiestnili na 3. mieste.

      Poézia:

      Vrábľová Romana II. A

      Maťašáková Nikola I. B

      Próza:

      Šprláková Lenka II. A

      Malinová Daniela I. B

      Držíme im palce.

    • Beh za Európu 2021
     • Beh za Európu 2021

     • V dňoch 9. až 19. mája 2021 sa na našej skole konal už tretí ročník Behu za Európu. Tento ročník pre epidemiologickú situáciu prebiehal virtuálne. Cieľom bolo zabehnúť alebo prejsť 2021 metrov. Svoje výkony si účastníci behu zaznamenávali pomocou športových aplikácií. Každý účastník behu získal diplom a trieda s najväčším počtom bežcov získala odmenu.

      V roku 2021 sa spolu zapojilo 36 účastníkov. Z toho 33 účastníkov bolo z našej školy. Spolu sme odbehli a prešli 136 520 metrov. Mali sme aj účastníka z Opavy – Česká republika, ktorý mal zároveň aj najrýchlejší čas.

      Behom za Európu sme symbolicky spolu oslávili Deň Európy, ktorý si pripomíname 9. mája. Je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman bol francúzsky minister zahraničných vecí, ktorého víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou – prevenciou pred vojnou.

     • MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT - od 17. 05. 2021

     • Tlačivo o bezinfekčnosti TU

       

      Aktuálnu Informáciu z Ministerstva školstva nájdete tu

      Poznámka: Je potrebné rozkliknúť okres Dolný Kubín.

      Škola otvorí všetky triedy v prípade, že okres Dolný Kubín bude v I. stupni varovania (ružový okres).

      O otvorení všetkých tried Vás budeme informovať na web stránke a cez Edupage.

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje