• Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V decembri už tradične sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťažilo sa v dvoch disciplínach odpis na rýchlosť a presnosť desať minút a wordprocessing. V disciplíne wordprocessing, profesionálne spracovanie textu na PC budú výsledky v januári. Študenti, ktorí písali desaťminútový odpis súťažili online v programe internetovej školy ZAV. Kritériom pri odpise bolo, aby presnosť písania textu bola do 0,25 %.

      Za prvý ročník traja najlepší žiaci boli Murín Tomáš, Vrábeľ Patrik, Kolejáková Annamária, v druhom ročníku k najlepším patrili Kušnieriková Kamila, Boškajová Sandra, Janetová Rebeka, v treťom Makúchová Simona, Macko Samuel, Papánová Alexandra a v štvrtom ročníku Mihálová Ema, Strečoková Diana, Šárfyová Ema. Absolútne najlepší výkon dosiahla Ema Mihálová IV. A.

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť, pekné výsledky a snahu zasúťažiť si v tomto predvianočnom čase. Tešíme sa na výbornú reprezentáciu v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

       

    • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100
     • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

     • V dňoch 9. decembra a 11. decembra  2021 sa uskutočnila medzinárodná internetová súťaž ZAV-100. Organizátormi súťaže boli internetová škola ZAV a svetová federácia INTERSTENO. (Metóda ZAV je zameraná na nácvik písania na klávesnici 10 prstami hmatovou metódou.)

      Súťaž prebiehala online a v živom vysielaní na sociálnej sieti. Súťažilo sa v minútových odpisoch z obrazovky. Každý súťažiaci napísal 25 minútových odpisov za sebou. Penalizácia za neopravenú chybu bola až 100 úderov, takže presnosť písania bola veľmi dôležitá.

      V  súťažných kategóriách  (deti do 12 rokov, žiaci 13. -16. rokov, juniori 17. - 20. rokov, seniori 20 a viac rokov) si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1 354 súťažiacich z 10 krajín.

      Absolútnym víťazom i víťazom v juniorskej kategórii 16-20 rokov sa stal Jonáš Vala                   (3. LF UK Praha) fantastickým výkonom 925,6 úderov  za minútu.

      Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov našej školy zo všetkých ročníkov. Najlepšie výkony dosiahli žiačky: Mihálová Ema IV. A,  421,6 čistých úderov za minútu, Strečoková Diana  IV. B  398,1 čistých úderov za minútu a Macko Samuel III. B, 377,6 čistých úderov za minútu.

      Pochvalu si zaslúžia všetci súťažiaci, ktorí vyhoveli súťažným podmienkam, aj preto, že písali vo svojom voľnom čase, keďže súťaž prebiehala aj cez víkend.  Účasť v súťaži bola pre študentov dobrou skúsenosťou a možnosťou zasúťažiť si v online digitálnom priestore. Študentom zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni.

    • Zlatá Barbora Bajčiová
     • Zlatá Barbora Bajčiová

     • Absolventka našej školy Barbora Bajčiová získala spolu 8 zlatých medailí na majstrovstvách Európy a následne na majstrovstvách sveta v armwrewstlingu.  Na obidvoch podujatiach štartovala v kategórii juniorky do 21 rokov a tiež v kategórii žien. V každej kategórii získala zlatú medailu na ľavú a na pravú ruku. Na majstrovstvách Európy získala 4 zlaté medaily,  na majstrovstvách sveta ďalšie 4 zlaté medaily. V rozpätí 37 dni rekordne získala 8 zlatých medailí. Barborke srdečne blahoželáme.

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Koncom novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo online formou. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Víťazmi sa stali: v kategórii 2A Natália Kojdová z II.B triedy, v kategórii 2B Klaudia Gavendová zo IV.B triedy a v kategórii 2C Laura Smolko z I.B triedy. Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November už tradične patrí  olympiáde v anglickom jazyku. Inak to nebolo ani tento rok, kedy si žiaci našej školy mali možnosť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v kategórii 2A pre žiakov 1. a 2. ročníka a v kategórii 2B určenej žiakom 3. a 4. ročníka. Záujem bol mimoriadne veľký, čo nás nesmierne teší vzhľadom na fakt, že kvôli pandemickej situácii sa súťažilo online. Víťazom v jednotlivých kategóriách, Nele Lörinčíkovej z II.A a Melánii Melicherčíkovej zo IV.B blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2022.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje