• Oznam
     • Oznam

     • Na základe aktualizovaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  školský internát poskytuje ubytovanie  iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP.

      Od nedele 28.11.2021 sa žiaci  pri nástupe do ŠI preukážu:

      • potvrdením  o očkovaní, alebo
      • potvrdením o prekonaní COVIDU, alebo
      • potvrdením o testovaní (môže byť aj samotest vykonaný v školskom internáte pod dozorom službukonajúcej vychovávateľky).

      V prípade nejasností môžete telefonovať:

      Vedúca vychovávateľka:       0907 712 434

      Kancelária ŠI:                        043 586 38 74

    • Podujatia k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava
     • Podujatia k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava

     • Dňa 8. 11. 2021 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili Matiné na úvod spomienkovej slávnosti, ktoré sa konalo pred Literárnym múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Okrem príhovorov a kladenia vencov sme videli poeticko-hudobné pásmo.

      Následne program pokračoval v evanjelickom kostole. Tu hostí vítal samotný P. O. Hviezdoslav, ktorého stvárnil herec Slovenského komorného divadla v Martine Viliam Hriadeľ. Spolu s hercom SND v Bratislave Štefanom Bučkom recitovali najznámejšie básne a sonety od tohto autora.

      Po tomto umeleckom zážitku sme už v úplnej tme pokračovali fakľovým sprievodom na Historický cintorín k hrobu POH. Tu sme sa spoločne poklonili jeho pamiatke.

      V nasledujúce dni sme navštívili výstavu artprotisov cyklu Krvavé sonety od akademickej maliarky Evy Trizuliakovej a výstavy fotodokumentov zo zbierok Literárneho archívu Dolný Kubín v Mestskom kultúrnom stredisku.

      Naša škola pripravila tiež aktivitu Záložka do knihy, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.- 3. ročníka. Žiaci počas hodín OBN vytvorili záložky a z triedneho kola postúpili 3 najzaujímavejšie do školského kola. Hlasovalo sa mesiac a tu sú výsledky:

      1. miesto Romana Vrábľová III. A

      2. miesto Karin Jurkuľáková I. A

      3. miesto Simona Hladká II. A

      Zo 128 platných hlasov bola za účasť na hlasovaní vyžrebovaná Simona Hojová z III. B.

      Všetky tieto podujatia nám umožnili pripomenúť si život, tvorbu a pôsobenie nášho rodáka.

    • Bubnovačka 2021
     • Bubnovačka 2021

     • Naša škola sa zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť tému včasnej prevencie. Deň 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.  Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím si zvolili práve tento deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

    • Súťaž HIV/AIDS prevencia
     • Súťaž HIV/AIDS prevencia

     • Dňa 16.11.2021 sa družstvo našej školy v zložení T. Knapíková, K. Pávnicová a T. Strečoková zúčastnilo súťaže HIV/AIDS prevencia. Táto súťaž sa uskutočnila online a zúčastnilo sa jej 74 škôl z celého Slovenska. Dievčatá si z  tejto súťaže odniesli veľa nových vedomostí a zároveň sa zapojili do kampane k Svetovému dňu boja proti AIDS. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu našej školy.

    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

     • Dňa 15. a 16. novembra sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili pod vedením pani Pukáčovej online medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021. Naše cvičné firmy sa v silnej konkurencii 72 cvičných firiem nielen zo Slovenska nestratili.

      Cvičná firma Deli-truck, s. r. o. obsadila 13-te miesto s ponukou výroby a rozvozu zdravých a chutných jedál. CK Oraving, s. r. o. obsadila 55. miesto so svojou ponukou zaujímavých miest na Slovensku.

      Všetkým žiakom ďakujeme za ich usilovnú prácu a zároveň im srdečne gratulujeme.

    • Rozbehni sa! podnikateľský nápad
     • Rozbehni sa! podnikateľský nápad

     • Žiačky III. B triedy pod vedením pani Pukáčovej -  Simona Hojová, Šárka Zrnčíková, Mariana Pantoková a Alica Buganová, uspeli v silnej konkurencií podnikateľských nápadov v rámci projektu Rozbehni svoj biznis! /stredné školy, základné školy, dospelí/ a stali sa úspešnými rozbiehačmi pre tento polrok.

      V spolupráci s agentúrou budú môcť krok po kroku realizovať svoj podnikateľský nápad – Sosík, prenosný dámsky bodyguard, lebo: „Každá žena sa môže ocitnúť v situácií, kedy sa jej sosík môže hodiť.“

      Dievčatám gratulujeme a veríme, že naplnia svoje podnikateľské ambície.

    • Jazykový WocaBee šampionát
     • Jazykový WocaBee šampionát

     • V októbri sa naši žiaci zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá. Súťaž prebieha  nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee

      Žiaci  I. B triedy - 2. skupina získali 3.miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže. Naša škola sa tak umiestnila v TOP 3  súťaže Jazykový WocaBee šampionát. Gratulujeme:)

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • V týchto dňoch prebieha 10. ročník finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Olympiádu organizuje Nadácia PARTNERS. Žiaci stredných škôl majú šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Pre najlepších riešiteľov sú pripravené atraktívne ceny.

    • Finančná gramotnosť – Visegrad Fund
     • Finančná gramotnosť – Visegrad Fund

     • V pondelok, 8. 11. 2021 sa žiaci našej školy zapojili do národného kola finančnej gramotnosti. Cieľom  projektu je zábavnou formou vzdelávať žiakov, dať im možnosť súťažiť medzi sebou v národných a v medzinárodnom kole. Výstupom projektu je porovnanie svojich schopností so študentami z krajín V4. Tento projekt je organizovaný vďaka grantu  Visegrad Fund.

    • 100. rokov výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava
     • 100. rokov výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava

     • Dňa 26. 10. 2021 sme sa zapojili do osláv, ktoré organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka z príležitosti 100. výročia  úmrtia oravského velikána P. O. Hviezdoslava.

      Vzdať hold jeho práci a tvorbe sme mohli prostredníctvom čítania textov z jeho literárnych diel. Naša škola dostala za úlohu prečítať a nahrať texty z diela Ežo Vlkolínsky.

      Žiaci  - Adam Michalica, Tatiana Laššáková, Daniela Malinová, Romana Vrábľová, Ema Šárfyová a Táňa Oriešková, nahrali krátke videá, ktoré boli zaslané pracovníkom oravskej knižnice.  Z textov sa následne pripraví podujatie venované nášmu velikánovi. Poďakovanie patrí zúčastneným žiakom a vyučujúcim slovenčiny.

    • Odhalenie busty M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne
     • Odhalenie busty M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

     • Dňa 25. 10. 2021 sa žiaci I. A a III. A triedy zúčastnili odhalenia busty Milana Rastislava Štefánika. Odhalenie busty sa konalo na ulici  M. R. Štefánika, z príležitosti 103. výročia vzniku Československa.

      Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Dolný Kubín. Zúčastnilo sa jej množstvo významných osobností zo Slovenska a Čiech.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje