• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sme tento školský rok oslávili netradične. Každá trieda dostala za úlohu zhotoviť čo najvýstižnejší poster o Londýne v anglickom jazyku. Triedy boli rozdelené na viacero skupín, pričom do školského kola bol vybraný jeden najlepší poster. Porota vybrala  postery na základe kreativity, obsahu a odmenila ich autorov hodnotnými cenami. Hlavné ceny získali triedy II.A a III.A. Víťazom blahoželáme! Ďakujeme vyučujúcim cudzích jazykov za zorganizovanie zaujímavého a poučného podujatia.

    • Rozbehni svoje podnikanie
     • Rozbehni svoje podnikanie

     • 21. októbra 2021 žiaci predmetu Cvičná firma, pod vedením pani Pukáčovej, úspešne absolvovali test z podnikania. Následne  si prevzali diplomy v rámci projektu Rozbehni sa!. Samotný projekt je orientovaný na nájdenie podnikateľského nápadu a overenie si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Úspešní rozbiehači  sa tešia na ďalšie pokračovanie projektu s názvom  Mám nápad! a možnosť ho aj reálne uskutočniť, tzn. začať podnikať s podporou a pomocou skúsených podnikateľov.

    • Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem
     • Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem

     • Dňa 20. 10. 2021 sa naši žiaci zúčastnili na prezentačnom dni cvičných firiem, ktoré organizovala Obchodná akadémia Poprad. Cieľom bolo predstavenie cvičných firiem a práce v nich pomocou krátkej prezentácie samotnými žiakmi. Bola to cenná skúsenosť, ktorá poukázala na aktívny prístup žiakov k podnikaniu.

    • Erasmus days
     • Erasmus days

     • Dni Erasmu sú prezentáciou skúseností a zážitkov z programu Erasmus+. V tomto roku sme sa aj my zapojili do Erasmus komunity a 14. októbra 2021 sme zorganizovali na škole Erasmus day. Študentky, ktoré sa zúčastnili zahraničnej odbornej praxe v Portugalsku v júni 2021, sa podelili s mladšími spolužiakmi o svoje skúsenosti, zážitky a dojmy z pobytu a tiež ich motivovali, aby sa o účasť na zahraničnej odbornej stáži uchádzali.

      Škola získala v roku 2021 akreditáciu na Erasmus a bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch vysielať na zahraničnú odbornú prax svojich študentov. Preto súčasťou Erasmus day bola aj prezentácia nového programového obdobia programu Erasmus+ a príležitostí, ktoré tento program mladým ľuďom ponúka.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19, Vám oznamujeme, že triedne rodičovské združenie sa bude konať  v období od  11. 10. 2021  - 15. 10. 2021 on-line formou. Vaši triedni učitelia Vás budú kontaktovať.

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje