• Župná kalokagatia 2021
     • Župná kalokagatia 2021

     • Tento rok sa športovo-vedomostná súťaž žiakov SŠ „Župná kalokagatia“ prispôsobila pandemickej situácii a regionálne kolá sa konali na jednom mieste v areáli Spojenej školy v Žiline. Postupového kola 14. ročníka Župnej kalokagatie sa zúčastnilo 23 družstiev stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorých tímy absolvovali orientačný beh a vedomostné úlohy na piatich kontrolných stanovištiach. Žiaci našej školy Darinka Hrúziková, Klára Mikulová, Táňa Strečoková, René Zubaj, Maroš Majdiš a Patrik Škrabák, obsadili 6. miesto a zabezpečili si tak postup do finálového kola, kde v silnej konkurencii obsadili 11. miesto.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

    • Stredoškolský podnikateľský zámer
     • Stredoškolský podnikateľský zámer

     • Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 11. ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer.

      • Si študentom strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja?
      • Máš nápad na podnikanie?
      • Neváhaj! Zapoj sa do súťaže!

      Prihlášky vo forme preddefinovaného formuláru je možné zaslať do 30. novembra 2021. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu aj poradenstvo pri rozvíjaní zámeru.

      viac informácií o podmienkach účasti nájdeš tu: https://bit.ly/3ccYyqz

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Dňa 24. 09. 2021 sa žiaci III.B triedy zapojili do celoslovenskej dobročinnej zbierky v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme našim dobrovoľníkom:)

    • Úspech kolegu v kulturistike
     • Úspech kolegu v kulturistike

     • V súťaži mužov -  v klasickej kulturistike v Liptovskom Mikuláši získal náš kolega – pán Skála krásne 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

    • Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • Pred 80 rokmi bol prijatý Židovský kódex, rozsiahle vládne nariadenie „o právnom postavení Židov“, ktoré vláda schválila na svojom zasadaní 9. septembra 1941. Židovský kódex v čase svojho vzniku patril k najtvrdším protižidovským právnym normám v Európe. Preto si tento deň pripomíname ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa v 80 mestách a obciach po celom Slovensku konala celoslovenská spomienková tryzna, ku ktorej sa pripojil aj Dolný Kubín.

      Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Najprv absolvovali stretnutie na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, na ktorom si vypočuli prednášku historičky Barbory Jakobyovej, vypočuli si príbeh o preživšom rodákovi Tiborovi Spitzovi a príbeh o maliarovi Petrovi Weisovi Kubínčanovi. Neskôr sa spomienková tryzna presunula pred budovu židovskej synagógy. Okrem modlitby Kadiš tu bolo prečítaných 70 mien židovských občanov, časť z tých, ktorí boli deportovaní z Dolného Kubína do koncentračných táborov. Tiež boli čítané mená záchrancov, ktorí sa zaslúžili o záchranu Židov pred deportáciami. Odznel aj príhovor primátora mesta, list od generálneho biskupa ECAV, ako aj životný príbeh prof. MUDr. Pavla Traubnera. V slávnostných príhovoroch okrem pripomenutia si smutných udalostí odznela i túžba, aby sa podobné násilnosti už nikdy nezopakovali.

    • Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 6. až 8. septembra 2021 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka, na ktorom sa oboznámili so základmi prvej pomoci a nácvikom športovej streľby. Výstupom na Kubínsku Hoľu sa naučili zorientovať v turistických chodníkoch a vo voľnej prírode. Pri splave dolného toku rieky Orava si vyskúšali základy vodáctva.

    • Kurz pohybových aktivít
     • Kurz pohybových aktivít

     • V piatok, 3. septembra 2021 sa konal Kurz pohybových aktivít pre 2. ročník. Kurz bol zameraný na ľahkú turistiku v okolí Dolného Kubína.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje