• Hviezdoslavov Kubín trochu inak...
     • Hviezdoslavov Kubín trochu inak...

     • Tento rok prebiehalo školské kolo HK dištančnou formou. Zástupcovia jednotlivých tried (okrem štvrtákov) posielali svoje recitátorské videá. Nebolo jednoduché recitovať doma pred kamerou a dodržať všetky náležitosti správneho prednesu, keď nemáte žiadne publikum.

      Napriek tomu všetkých chválime za veľkú snahu a odvahu. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 5. 2021 postúpilo 22 recitátorov. Recitátorky na prvých dvoch postupových miestach nás budú reprezentovať na okresnom kole. Ostatní zúčastnení sa umiestnili na 3. mieste.

      Poézia:

      Vrábľová Romana II. A

      Maťašáková Nikola I. B

      Próza:

      Šprláková Lenka II. A

      Malinová Daniela I. B

      Držíme im palce.

    • Beh za Európu 2021
     • Beh za Európu 2021

     • V dňoch 9. až 19. mája 2021 sa na našej skole konal už tretí ročník Behu za Európu. Tento ročník pre epidemiologickú situáciu prebiehal virtuálne. Cieľom bolo zabehnúť alebo prejsť 2021 metrov. Svoje výkony si účastníci behu zaznamenávali pomocou športových aplikácií. Každý účastník behu získal diplom a trieda s najväčším počtom bežcov získala odmenu.

      V roku 2021 sa spolu zapojilo 36 účastníkov. Z toho 33 účastníkov bolo z našej školy. Spolu sme odbehli a prešli 136 520 metrov. Mali sme aj účastníka z Opavy – Česká republika, ktorý mal zároveň aj najrýchlejší čas.

      Behom za Európu sme symbolicky spolu oslávili Deň Európy, ktorý si pripomíname 9. mája. Je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman bol francúzsky minister zahraničných vecí, ktorého víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou – prevenciou pred vojnou.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje