• MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT - od 17. 05. 2021

     • Tlačivo o bezinfekčnosti TU

       

      Aktuálnu Informáciu z Ministerstva školstva nájdete tu

      Poznámka: Je potrebné rozkliknúť okres Dolný Kubín.

      Škola otvorí všetky triedy v prípade, že okres Dolný Kubín bude v I. stupni varovania (ružový okres).

      O otvorení všetkých tried Vás budeme informovať na web stránke a cez Edupage.

       

    • Hurá von s PlantNetom
     • Hurá von s PlantNetom

     • Foto

      Video

      Hurá von s PlantNetom je celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojila aj naša škola pod vedením pani učiteľky Skálovej a Hečkovej a žiačok 2. ročníka Kristíny Krivdovej, Lenky Šprlákovej, Sophie Kočálkovej a Lenky Benckovej. Program sa zameriava, ako už názov naznačuje, na spoznávanie a mapovanie istej oblasti v blízkosti školy vybraného organizáciou Živica, ktorá je koordinátorom celého projektu. Nášmu tímu bolo pridelené územie Kubínskej hole a jej okolia. Počas roka sme absolvovali niekoľko webinárov s koordinátormi projektu, študentami a učiteľmi z iných škôl v rámci  celého Slovenska a aj francúzskym botanikom Pierom Bonettom.

      Našim hlavným nástrojom  je aplikácia PlantNet, do ktorej pridávame fotky či krátke videá rastlín, ktoré sa vyskytujú v našej oblasti a aplikácia nám na základe toho dokáže určiť ich názov v slovenčine aj latinčine . Z našich spoločných aktivít neskôr natočíme video, o ktorom nepochybujem, že pod dohľadom informatikárky bude  zaujímavé nielen vizuálne, ale aj obsahovo.

      Kvôli náročnej situácii, v ktorej sme sa ocitli nebolo jednoduché absolvovať aktivity v našej lokalite, napriek tomu sa niektorým členom tímu podarilo stretnúť a prispieť prvými rastlinkami. Veríme, že so zlepšujúcimi sa podmienkami sa čoskoro stretneme všetci a budú nás môcť navštíviť aj koordinátori projektu, s ktorými si budeme môcť vymeniť skúsenosti a nápady.

      Ak vás projekt zaujal aj vy si môžete veľmi jednoducho aplikáciu PlantNet nainštalovať do svojho mobilu úplne zadarmo a to aj v slovenskom jazyku. Vyvinuli ju francúzski vedci v roku 2009 a odvtedy sa používa v 180 krajinách sveta. Veríme,  že si prácu s ňou užijete rovnako ako my.

       

      Autorka článku: Lenka Šprláková II.A

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • 31. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ. Prebiehalo online cez  aplikáciu WEBEX. Situácia s pandémiou sa od konania okresného kola SOČ nezmenila, takže ani toto kolo nemohlo prebiehať prezenčne.

      Z okresného kola SOČ na kraj postúpilo 6 prác našich žiačok. Všetky mali možnosť zúčastniť sa prezentácií len vo svojho súťažnom odbore. Opäť obhajovali vlastnú prácu v trvaní 5 minút, a následne v 3 minútovej diskusii odpovedali na otázky porotcov .

      Na celoslovenské kolo SOČ postupujú prvé dve miesta. Naše žiačky Soňa Oriešková a Táňa Oriešková  z  III. A skončili so svojou prácou pod názvom Revolučný November 1989 na Orave na 3. mieste. Ostatné žiačky skončili vo svojom odbore na 4. mieste.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

      Keďže napísanie SOČ si vyžaduje veľa úsilia, prípravy a času, uvádzame pár postrehov, účastníčok, ktoré zažili pri  písaní a obhajobách svojich prác.

      Nina Kolníková

      Je to skvelá skúsenosť a je úžasné vidieť aj iné práce a počuť otázky, ktoré sa komisia pýta a ako ostatní odpovedajú. Mala som trochu stres, aj keď online a z domu, ale mali ho aj ostatní. Ale inak je to naozaj super. Naozaj to stojí za vyskúšanie. Dozvedela som sa veľa nových vecí. Škoda je len, že sme neboli všetci osobne niekde, kde by sme sa zoznámili a porozprávali sa.

      Soňa Plančová

      Som veľmi rada, že som túto príležitosť využila a zúčastnila sa obhajoby SOČ. Myslím si, že to bola veľmi užitočná skúsenosť aj do budúcnosti, pretože nevieme, ako dlho budeme ešte v takejto situácii a čo všetko budeme musieť robiť online.

      Táňa a Soňa Orieškové

      V našej kategórii – história, filozofia a právne vedy, bolo odprezentovaných 11 prác SOČ. Väčšina prác bola zameraná na preskúmanie určitého historického obdobia očami ľudí, ktorí to zažili. Hodnotila nás komisia, ktorá mala naše práce podrobne preštudované a počas troch minút sa nás pýtala na vopred pripravené otázky.

      Nás osobne zaujali práce, ktoré postúpili na celoslovenské kolo SOČ. Na prvom mieste skončil študent, ktorý rozoberal osobný život a spomienky jeho rodáčky, ktorá bola židovka počas 2. svetovej vojny. Na druhom mieste skončila študentka, ktorá sa zamerala na preklad korešpondencie z francúzštiny a angličtiny jednej francúzskej princeznej, a tým chcela priblížiť jej osobný život.

      Naše odporúčania pre budúcich tretiakov SOČ-károv:

      Vyberať si hlavne témy, ktoré sú ešte málo preskúmané, nájsť si osobu, ktorá je pamätníkom daného obdobia, alebo rozobrať život menej známej osoby.

      Zamerať sa aj na prezentovanie práce. Dôležitá je jej forma, aby zaujala na prvý pohľad. Dôležité je tiež dobre si obhájiť prácu.

      Terézia Klocháňová

      Pri prezentovaní našich prác často nastávali technické problémy, problémy s premietaním prezentácie, s internetom.

      My sme mali jednu hodnotiacu komisiu, ktorá mala na starosti dve kategórie Životné prostredie a Stavebníctvo. Komisia pozostávala z troch členov. Všetci boli veľmi milí a vôbec som nepociťovala nejakú trému z prezentovania.

      Najčastejšia otázka, ktorú sa v diskusii pýtali, bola: či sme sa pokúsili  zviditeľniť našu prácu (či sme to dali na verejnosť). Tiež sa ma pýtali, koľko času mi zabrala výroba môjho výstupu z praktickej časti práce. Prikladám foto stromčeka.
      Komisia sa zameriavala hlavne na znenie práce. Všímali si celý obsah, zdroje, využitie v praxi... tak teda, ak má byť práca úspešná, musí mať fakt zmysel, využitie, riešenie nejakého problému a musí byť vypracovaná fakt precízne.

      Diana Strečoková

      Hodiny práce, zisťovania informácií, spracovávania, vyhodnocovania, prerábania, upravovania, vylepšovania a trošička zožratých nervov. Toto všetko predchádzalo obhajobe práce SOČ.

      Na prvý pohľad sa to všetko môže zdať odradzujúce, no ten pocit, keď pred ostatnými ľuďmi obhajujete svoju prácu, na ktorej ste tvrdo „ makali“, stojí zato.
      Preto sa nenechajte odradiť počiatočnými prekážkami, ale odvážne ich preskočte a tento pocit môžete zažiť aj vy!

      A ako si vybrať tému? Výber témy zohrával najdôležitejšie kritérium pre ďalší postup. Aktuálne témy, ktoré spoločnosť registruje, sú najhorúcejšími kandidátmi, ako sa dostať ďalej. V rámci diskusie je dôležité odpovedať na otázky pohotovo, aby ste ukázali dôveryhodnosť toho, že ste si na práci dali naozaj záležať, že ste v nej zorientovaný a vaše názory a argumenty máte zosúladené.

      Tatiana Sumegová

      Študenti z dolnokubínskeho, námestovského a tvrdošínskeho okresu obhajovali svoje práce, ktorých bolo dokopy 21. Prezentovalo sa podľa odborov, ktorých bolo zastúpených 7. Veľmi sa mi páčilo, v akej atmosfére sa celá súťaž niesla. Nebolo tam cítiť žiadne veľké napätie, práve naopak, skôr by som povedala, že to bolo také príjemne naladené. A určite to boli pre mňa aj dobré nové skúsenosti. Čo sa týka prác, každá bola niečím zaujímavá a originálna. Zas a znova ma presvedčilo, akí kreatívni dokážu byť mladí.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje