• Vianočné a polročné prázdniny
     • Vianočné a polročné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     • S cieľom rozvoja profesijných kompetencií sa v rámci aktualizačného vzdelávania 20 pedagógov školy zúčastnilo programu s názvom „Poznaj svoje peniaze“. Vzdelávanie sa uskutočnilo on-line formou v mesiacoch november-december. Pedagógovia obdržali za vzdelávanie certifikát.

    • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V dňoch 16. - 17. decembra 2020  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťažilo sa v dvoch disciplínach -  odpis na rýchlosť desať minút a wordprocessing.

      Študenti, ktorí písali desaťminútový odpis, súťažili prvýkrát online, cez aplikáciu ZOOM a pracovali  v programe internetovej školy ZAV. V tejto disciplíne súťažilo 17 žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      V disciplíne wordprocesing súťažili prezenčne dvaja žiaci -  Rastislav Bomba, IV. A a Monika Kaukičová, IV. B. Výsledky z tejto disciplíny budú v priebehu ďalších dní.

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť a snahu zasúťažiť si. Najlepším žiakom srdečne gratulujeme k pekným výsledkom.

      Výsledky:

    • Úspech cvičnej firmy
     • Úspech cvičnej firmy

     • V dňoch 9. 12. – 10. 12. 2020 sa naša cvičná firma CK ORAVING, s.r.o., c.f zúčastnila na 2. ročníku Česko-slovenského on-line veľtrhu MUB-line veľtrhu fiktívnych firiem.  Veľtrh organizovala Metropolitní univerzitní banka a Metropolitní univerzita Praha.

      Zúčastnilo sa  56 cvičných firiem z Čiech a Slovenska.

      Súťažilo sa v troch kategóriách:

      najlepší leták

      najlepšie logo

      najlepšia prezentácia

      CK Oraving, s.r.o., c.f. pod vedením pani Pukáčovej, získala nasledovné umiestnenia:

      • 3. miesto za najlepší leták,
      • 8. miesto za logo,
      • 16. miesto za najlepšiu prezentáciu.

      Ďakujeme žiakom štvrtého ročníka za aktívnu prácu v cvičnej firme.

    • Modernizácia učebne nemeckého jazyka
     • Modernizácia učebne nemeckého jazyka

     • V rámci projektu s názvom Modernizácia učebne nemeckého jazyka, ktorý bol podporený  Nadáciou Volkswagen Slovakia, bola  učebňa nemeckého jazyka vybavená novým notebookom s reproduktormi a novým kobercom.

      Keďže bol takmer celý projekt poznačený opatreniami zavedenými z dôvodu pandémie COVID-19, väčšina naplánovaných aktivít žiakov sa uskutočnili v rámci dištančného vzdelávania.

      Výučba nemeckého jazyka sa zatraktívnila prostredníctvom nemecky hovoriacich dobrovoľníkov. Žiaci sa zúčastnili online vyučovacích hodín nemeckého jazyka, besied s nemecky hovoriacimi dobrovoľníkmi a konverzačných popoludní v rámci krúžkovej činnosti. Mohli si tak rozšíriť svoje komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku a získať aktuálne informácie o živote v nemecky hovoriacich krajinách.

      Na záverečnom feedbacku prezentovali uskutočnené aktivity v nemeckom jazyku.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje