• Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne získala Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii
     • Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne získala Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii

     • V predvečer Dňa Európy, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež pani Mariya Gabrielová,  vyhlásila výsledky súťaže Cena Jana Amosa Komenského.

      Súťaž, ktorú vyhlásila Európska komisia, bola určená pre stredné školy členských štátov EÚ a jej cieľom bolo podporiť a zviditeľniť úsilie škôl, ktoré inšpiratívnym spôsobom poskytujú výučbu o Európskej únii. Ako uviedla Mariya Gabrielová v svojom prejave: „Učenie sa o Európskej únii v škole nie je luxus, je to nevyhnutné. Potrebujeme zlepšiť znalosti a porozumenie občanov Európskej únii od útleho veku. Naše školy podporujú kritické povedomie o Európskej únii a pocit spolupatričnosti spôsobom, ktorý ma inšpiruje. Teší ma, že táto cena dáva uznanie a zviditeľnenie tejto hodnotnej práce.“

      Do súťaže sa prihlásili školy z 24 členských štátov, hodnotitelia ocenili 22 škôl, jednu z každej členskej krajiny. Preto sme s veľkým napätím očakávali vyhlásenie výsledkov. Naša práca bola korunovaná úspechom a za Slovenskú republiku bola ocenená práve naša škola – nielen uznaním, ale aj zaujímavou finančnou čiastkou.

      Ak vás zaujímajú aktivity, za ktoré sme získali uznanie, viac nájdete ich na našej stránke. K získaniu prestížneho ocenenia nám blahoželalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Záznam zo slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže nájdete tu.

      Gratulácia

    • Beh za Európu 2020
     • Beh za Európu 2020

     • foto

      Každý rok si 9. mája pripomíname Deň Európskej únie, pretože práve 9. mája 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vyslovil myšlienku na zjednotenie európskych krajín, aby sa tak zabezpečil trvalý mier a prosperita. Pri príležitosti  Dňa Európy sme zorganizovali už druhý ročník Behu za Európu.

      Keďže nám súčasná situácia s koronavírusom neumožnila zorganizovať hromadné podujatie, rozhodli sme sa usporiadať virtuálny beh. Účastníci mohli v týždni od 3. mája do 9.mája prebehnúť/prejsť symbolických 2020 m. Celkovo sa behu zúčastnilo 122 účastníkov, z toho 122 žiakov, 7 učiteľov a 8 iných účastníkov. Najviac žiakov sa zapojilo z triedy 2. A, ktorých čaká po nástupe do školy sladká odmena. 

      Vyhrali však všetci, pretože Behom za Európu sme vyjadrili podporu nielen Európskej únii a jej hodnotám, ale aj spoločnému úsiliu na zvládnutie boja s koronavírusom. Veríme, že v roku 2021 sa znova spoločne stretneme na 3. ročníku Behu za Európu. Tešíme sa na vás.

       

     • Oznámenie riaditeľky školy o hodnotení žiakov

     • Riaditeľka školy oznamuje žiakom aj  ich zákonným zástupcom, že v súlade s Usmernením ministra školstva na hodnotenie žiakov stredných škôl, zo dňa 20. apríla 2020 a s uznesením pedagogickej rady, budú v druhom polroku školského roka 2019/2020 všetky predmety hodnotené známkou.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje