• Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     • 20. februára 2020 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy.

      Výsledky poézia :

      1. Kormančíková Simona III. B

      2. Kytašová Kristína III. B

      3. Oriešková Soňa II. A

      Výsledky próza:

      1. Šárfyová Ema II. A

      2. Krivdová Kristína I. A

      3. Olašáková Beáta I. B

      Do okresného kola postupujú Kormančíková Simona Šárfyová Ema. Blahoželáme a držíme palce.

    • Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní a snowbordingu
     • Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní a snowbordingu

     • Dňa 18. februára 2020 sa v areáli SKI Parku Malinô Brdo konali 9. Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl v lyžovaní a snowbordingu 2020.

      Pretekov sa zúčastnili aj naše žiačky, ktoré súťažili v kategórii mladších dorasteniek. V silnej konkurencii si výborné 5. miesto vybojovala Simona Hojová. Ďakujeme za slvelú reprezentáciu..

    • Exkurzia v hoteli Park
     • Exkurzia v hoteli Park

     • foto

      V rámci voliteľného predmetu „Cestovný ruch „sme  sa zúčastnili exkurzie v hoteli Park v Dolnom Kubíne. Na exkurzii sme videli ako funguje celá prevádzka hotela. Priebeh exkurzie bol veľmi dobre zorganizovaný. Videli sme veľkú časť hotela, taktiež reštauráciu a wellness. Prehliadku sme ukončili pri káve a pri torte, ktorá je špecifická pre Hotel Park. Na záver sa chceme poďakovať pani riaditeľka a pani prevádzkarke za náučnú a príjemnú exkurziu. 

      IV. A (Heleiová, Holubová, Holubčíková)

    • Súťaž v armwrestlingu
     • Súťaž v armwrestlingu

     • foto

      Dňa 8. februára 2020 sa v športovej hale Gymnázia v Námestove konalo 3. kolo ligy SNLP v armwrestlingu. V kategórii junioriek nad 60kg získala naša žiačka, Patrícia Kšenzulákova bronzovú a striebornú medajlu, v kategórii seniorky získala Barbora Páterková bronzovú priečku na ľavú ruku. Obom kategóriám žien nad 75kg dominovala naša bývalá žiačka, Barbora Bajčiová. 

    • Celoslovenská internetová súťaž ZAV SR
     • Celoslovenská internetová súťaž ZAV SR

     • Študenti našej školy sa dňa 7. februára (piatok) 2020 v čase od 9.00 - 9.30 zúčastnili celoslovenskej internetovej súťaže online. V uvedenom čase sa do súťaže priamo zo svojej školy pripojilo 187 súťažiacich z 21 škôl z celej SR.

      Súťaž sa konala v spolupráci s Internetovou školou ZAV. Súťažilo sa v odpise dvoch textov z obrazovky s penalizáciou 50 a 100 trestných bodov za chybu.

      Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov našej školy. Cenné je, že i napriek voľnému dňu, žiaci prišli a zasúťažili si. Vo veľkej konkurencii sa žiačka Ema Mihálová, 2. A. umiestnila na piatom mieste. Jej výkon v rýchlosti  písania 4065 hrubých úderov, bol najvyšší v rámci SR, vyššia chybovosť ju však odsunula, na  aj tak veľmi pekné piate miesto. 

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov do ďalších súťaží.

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • Dňa 7. februára 2020 sa v priestoroch Žilinskej univerzity konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Do tohto kola postúpilo 109 najlepších žiakov z celkového počtu 1282 súťažiacich.

           Za Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne postúpili tri študentky – Fajberová Natália, Klimeková Simona z III.B triedy a Ovšáková Mária z III.A triedy, ktorým k tomuto úspechu gratulujeme.

           Test krajského kola pozostával zo 4 častí, prvá časť obsahovala 5 testových otázok. Ďalšie tri časti obsahovali  otvorenú otázku, kde bolo nutné zdôvodniť svoju odpoveď. Niektoré úlohy vyžadovali aj grafické znázornenie.

           Pre zvládnutie otvorených otázok mali študenti vedieť vysvetliť a graficky znázorniť fungovanie dopytu a ponuky, poznať základy monetárnej politiky, poznať teórie hier, vedieť vypočítať úrok či výnos, mať základný prehľad o výdavkoch verejnej správy,  poznať zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch a poznať najznámejších svetových ekonómov.

           Výsledky krajského kola budú  zaslané koncom marca.  Celoslovenského finále sa bude konať v apríli v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • foto  -  video

      V piatok 7. 2. 2020 sa  konal Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Škola sa predstavila ako otvorená moderná inštitúcia. Hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem mladej školopovinnej generácie o štúdium na obchodnej akadémii a ponúknuť uchádzačom možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • foto

      Posledný  januárový týždeň  sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov prvého ročníka, ktorí sa mohli zdokonaliť v zjazdovom lyžovaní a v snowboardingu. Výcvik sa konal na Kubínskej holi. Napriek tomu, že tohtoročná zima je skúpa na sneh, podmienky boli priaznivé. Užili sme si krásne výhľady a načerpali veľa energie a nových zážitkov.  

    • OXFORD UNIVERSITY PRESS PRETESTING
     • OXFORD UNIVERSITY PRESS PRETESTING

     • V piatok 31. januára 2020 si žiaci II.B  triedy otestovali svoje čitateľské a posluchové zručnosti z anglického jazyka na úrovni B1 a B2 Európskeho referenčného rámca. Skúšobný test prebiehal online v rámci spolupráce školy s najväčším svetovým univerzitným vydavateľstvom OUP v Londýne. Touto modernou formou testovania zručností z cudzieho jazyka žiaci nadobudli nové skúsenosti, ktoré ich pripravujú na používanie angličtiny v reálnom svete. 

      Spätná väzba od renomovanej organizácie nám umožní viac sa zamerať na rozvoj konkrétnych jazykových zručností.

      V rámci ďalšej spolupráce s OUP plánujeme poskytnúť takéto testy aj žiakom iných ročníkov.

    • Exkurzia v Bratislave
     • Exkurzia v Bratislave

     • 30. - 31. januára sa žiaci IV.B. triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Prezreli  si historické centrum hlavného mesta, navštívili bratislavskú ZOO, kde sme obdivovali naše aj cudzokrajné živočíchy. Exkurzia nám priniesla okrem odborných vedomostí aj veľa pekných zážitkov.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje