• Darujte 2% dane

    •  

     Dovoľte vyjadriť Vám našu vďaku, ak sa rozhodnete prispieť k rozvoju činnosti a napĺňaniu zámerov neziskovej organizácie Ekonóm.

     Dávame do pozornosti základné údaje:

     Prijímateľ – názov:
     Nezisková organizácia Ekonóm pri Obchodnej akadémii Dolný Kubín, n.o.
     Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

     Právna forma: nezisková organizácia
     Č. ú. prijímateľa: SK06 0200 0000 0006 1124 2332 
     Banka prijímateľa: VÚB, a.s. Bratislava 25, Mlynské nivy 1
     Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 00 628 468

     Vyhlásenie o poukázsní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane 2020

      

     S úctou a vďakou za Vami prejavený záujem

      

     Ing. Michal Batuna
     riaditeľ neziskovej organizácie Ekonóm

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje