• Cvičná firma

    •  

     Tlačová správa ŠIOV

     Európsky certifikát kvality

     Fotogaléria

     Aktivity a umiestenia cvičných firiem 2020/2021

     Predmet cvičná firma je súčasťou praktickej prípravy žiakov a simuluje prácu reálnej firmy od jej založenia, obchody, odvody, komunikáciu, účtovanie, tvorbu katalógu, tvorbu ceny, komunikáciu v cudzom jazyku...jednoducho ako v reálnej firm. Žiaci sú rozdelení do oddelení, každé má svoju agendu, počítač. Okrem toho pomáha žiakom spoznávať seba samého, aj druhých, mať svoj názor a prezentovať ho ostatným.

     Na škole pracujú cvičné firmy:

     CK Oraving, s.r.o., c.f.

     Deli-truck, s. r. o., c. f.

      

     Úspechy cvičných firiem - história

     Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne bola medzi 9 pilotnými školami, ktoré rozbiehali projekt cvičných firiem na Slovensku. Počas tohto obdobia získavame pravidelne popredné umiestnenia na Medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.

     1. školský veľtrh cvičných firiem sa konal 6. 3. 2000.

     Umiestnenia na medzinárodnom veľtrhu:

     Rok

     2000 7. miesto cvičná firma Prono – hlavná súťaž
     2002 1. miesto cvičná firma Prono – hlavná súťaž
     2005 5. miesto cvičná firma CK Best – elektronická prezentácia
     2007 2. miesto cvičná firma CK Best - hlavná súťaž
     2009  3. miesto cvičná firma CK Oraving - hlavná súťaž
       3. miesto najlepšia elektronická prezentácia
     2010 3. miesto cvičná firma Prono - najlepší katalóg
     2012 3. miesto cvičná firma CK Best – hlavná súťaž
       5. miesto elektronická prezentácia
         žiak M. Hanušniak – vyhodnotený ako najlepší predajca veľtrhu
     2013 3. miesto

     cvičná firma CK Oraving - najlepší stánok, ponuka produktu: Bylinkový náučný chodník.

     Slogan: „Nazbieraj si zdravie na Orave...“

     2013   3 cvičné firmy získali Európsky certifikát kvality –EUROPEEN
     2014  3. miesto

     cvičná firma CK Oraving - elektronická prezentácia, ponuka produktu: Tradičné oravské zvyky.

     Slogan: „Atmosféra Oravy, radosť v srdci Vám vyčarí.“

     2015  2. miesto

     cvičná firma CK Oraving - najlepší stánok, ponuka produktu: Orava včera – Orava dnes.

     Slogan:  „Objavte čaro minulosti, vo svetle prítomnosti“.

     2016 2. miesto

     cvičná firma CK Oraving –hlavná súťaž Absolútny víťaz, ponuka produktu: 7 divov Oravy.

     Slogan:  „Na severe ukrytá, Orava Ťa privíta“.

     2017  2. miesto najlepší podnikateľský zámer, tanečná škola: Tanečník – Adela Matejová.
     2019  

     cvičná firma Coffee-Muffy, s.r.o.

     Slogan: "Daj si kávu, muffín tiež a s úsmevom odídeš."

     2020

     3. miesto

     MUB -line veľtrh fiktívnych firiem Praha 
     umiestnenie CK Oraving s.r.o, cf za najlepší leták

     2021 5. miesto

     8. regionálny veľtrh Žatec 
     umiestnenie CK Oraving s.r.o, cf za najlepšiu webovú stránku

       5. miesto

     Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ Poprad 
     umiestnenie Deli-truck s.r.o, cf za najlepší slogan a logo

          

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje