• Časopis OADKo

    • Časopis OADKo, je školský časopis na OA DK, poskytuje priestor pre tvorivých študentov aj učiteľov, ktorí majú ambíciu aktívne sa podieľať na živote našej školy, a to aj nad rámec svojich bežných povinností. Redakčná rada monitoruje celkové dianie a atmosféru v škole i v meste. Časopis zároveň sprostredkúva užitočné informácie, ktoré môžu všetkým uľahčiť alebo spríjemniť študentský aj pracovný život.

     Redakčná rada:

     • Sophia Kočálková
     • Romana Vrábľová
     • Matúš Hajdúch
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje