• Pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2022/2023

     • V školskom roku 2022/2023 môžeme prijať do 1. ročníka:

      • študijný odbor 6317 M obchodná akadémia – 60 žiakov – 2 triedy
      • termín prijímacích skúšok:  2. máj2022 - 1. termín, 9. máj 2022 - 2. termín

      Informácie o prijímacom konaní nájdete Tu.

      Informácie o školskom internáte nájtede Tu.

    • Projekt: Anglický literárny kútik
     • Projekt: Anglický literárny kútik

     • Veľmi sa tešíme, že náš projekt "Anglický literárny kútik" v rámci programu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame" bol zaradený medzi tri najlepšie v regióne. Budeme radi, ak svojím hlasom podporíte náš projekt a pomôžete nám tým získať finančné prostriedky na nákup anglickej beletrie, čím podporíte žiakov našej školy čítať knihy v anglickom jazyku. Čím viac hlasov, tým viac finančných prostriedkov. Hlasovanie prebieha od 17. januára do 13. februára 2022. Pri zaplatení v Tesco dostanete žetón (sú aj pri samoobslužných pokladniach) a tento vhodíte do hlasovacieho boxu k nášmu projektu. Ďakujeme za podporu.

    • 11. ročník súťaže Generácia €
     • 11. ročník súťaže Generácia €

     • Po úspešnom zvládnutí online kvízu súťaže /na viac ako 93 %/ naše žiačky:

      Simona Joňáková

      Viktória Matysová

      Soňa Plančová 

      Sabina Lichosytová

      Sára Ľubová

      postúpili do druhého kola.

      Cieľom súťaže Generácia €uro je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky o svete financií.

      Ďalšou úlohou pre dievčatá je pripraviť prezentáciu, prípadne video na tému: „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Ekonomická olympiáda

     • Záverom roka, v decembri 2021 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do školského kola 5. ročníka Ekonomickej olympiády, ktorá je celoslovenskou súťažou z ekonómie a financií. Cieľom  súťaže je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji a tak im  vytvoriť dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

      Do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári, postúpili:

      • IV. A  Angelika Kajanová 
      • III. A   Nikoleta Janotíková
      • IV. B   Soňa Plančová 
      • IV. B   Diana Strečoková
      • III. B   Klára Mikulová – náhradník

      Dievčatám gratulujeme k postupu.

    • Informácia k organizácii vyučovania od 10. 01. 2022
     • Informácia k organizácii vyučovania od 10. 01. 2022

     • Riadne vyučovanie pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou.

      Od tohto termínu sa budú školy opäť riadiť  Školským semaforom. Školská jedáleň bude otvorená, je potrebné sa prihlásiť. Školský internát bude poskytovať svoje služby, podrobné informácie Vám budú zaslané cez Edupage.

      Povinnosti žiakov a rodičov:

      - počas hodín a prestávok nosiť rúško,

      - podať cez Edupage - Vyhlásenie o bezpríznakovosti pred nástupom do školy a vždy po 3 v viac dňoch,

      - oznámiť triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka alebo blízkej osoby, kvôli karanténe.

    • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V decembri už tradične sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťažilo sa v dvoch disciplínach odpis na rýchlosť a presnosť desať minút a wordprocessing. V disciplíne wordprocessing, profesionálne spracovanie textu na PC budú výsledky v januári. Študenti, ktorí písali desaťminútový odpis súťažili online v programe internetovej školy ZAV. Kritériom pri odpise bolo, aby presnosť písania textu bola do 0,25 %.

      Za prvý ročník traja najlepší žiaci boli Murín Tomáš, Vrábeľ Patrik, Kolejáková Annamária, v druhom ročníku k najlepším patrili Kušnieriková Kamila, Boškajová Sandra, Janetová Rebeka, v treťom Makúchová Simona, Macko Samuel, Papánová Alexandra a v štvrtom ročníku Mihálová Ema, Strečoková Diana, Šárfyová Ema. Absolútne najlepší výkon dosiahla Ema Mihálová IV. A.

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť, pekné výsledky a snahu zasúťažiť si v tomto predvianočnom čase. Tešíme sa na výbornú reprezentáciu v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

       

    • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100
     • Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

     • V dňoch 9. decembra a 11. decembra  2021 sa uskutočnila medzinárodná internetová súťaž ZAV-100. Organizátormi súťaže boli internetová škola ZAV a svetová federácia INTERSTENO. (Metóda ZAV je zameraná na nácvik písania na klávesnici 10 prstami hmatovou metódou.)

      Súťaž prebiehala online a v živom vysielaní na sociálnej sieti. Súťažilo sa v minútových odpisoch z obrazovky. Každý súťažiaci napísal 25 minútových odpisov za sebou. Penalizácia za neopravenú chybu bola až 100 úderov, takže presnosť písania bola veľmi dôležitá.

      V  súťažných kategóriách  (deti do 12 rokov, žiaci 13. -16. rokov, juniori 17. - 20. rokov, seniori 20 a viac rokov) si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1 354 súťažiacich z 10 krajín.

      Absolútnym víťazom i víťazom v juniorskej kategórii 16-20 rokov sa stal Jonáš Vala                   (3. LF UK Praha) fantastickým výkonom 925,6 úderov  za minútu.

      Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov našej školy zo všetkých ročníkov. Najlepšie výkony dosiahli žiačky: Mihálová Ema IV. A,  421,6 čistých úderov za minútu, Strečoková Diana  IV. B  398,1 čistých úderov za minútu a Macko Samuel III. B, 377,6 čistých úderov za minútu.

      Pochvalu si zaslúžia všetci súťažiaci, ktorí vyhoveli súťažným podmienkam, aj preto, že písali vo svojom voľnom čase, keďže súťaž prebiehala aj cez víkend.  Účasť v súťaži bola pre študentov dobrou skúsenosťou a možnosťou zasúťažiť si v online digitálnom priestore. Študentom zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni.

    • Zlatá Barbora Bajčiová
     • Zlatá Barbora Bajčiová

     • Absolventka našej školy Barbora Bajčiová získala spolu 8 zlatých medailí na majstrovstvách Európy a následne na majstrovstvách sveta v armwrewstlingu.  Na obidvoch podujatiach štartovala v kategórii juniorky do 21 rokov a tiež v kategórii žien. V každej kategórii získala zlatú medailu na ľavú a na pravú ruku. Na majstrovstvách Európy získala 4 zlaté medaily,  na majstrovstvách sveta ďalšie 4 zlaté medaily. V rozpätí 37 dni rekordne získala 8 zlatých medailí. Barborke srdečne blahoželáme.

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe aktualizovaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  školský internát poskytuje ubytovanie  iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP.

      Od nedele 28.11.2021 sa žiaci  pri nástupe do ŠI preukážu:

      • potvrdením  o očkovaní, alebo
      • potvrdením o prekonaní COVIDU, alebo
      • potvrdením o testovaní (môže byť aj samotest vykonaný v školskom internáte pod dozorom službukonajúcej vychovávateľky).

      V prípade nejasností môžete telefonovať:

      Vedúca vychovávateľka:       0907 712 434

      Kancelária ŠI:                        043 586 38 74

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Koncom novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo online formou. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Víťazmi sa stali: v kategórii 2A Natália Kojdová z II.B triedy, v kategórii 2B Klaudia Gavendová zo IV.B triedy a v kategórii 2C Laura Smolko z I.B triedy. Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November už tradične patrí  olympiáde v anglickom jazyku. Inak to nebolo ani tento rok, kedy si žiaci našej školy mali možnosť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v kategórii 2A pre žiakov 1. a 2. ročníka a v kategórii 2B určenej žiakom 3. a 4. ročníka. Záujem bol mimoriadne veľký, čo nás nesmierne teší vzhľadom na fakt, že kvôli pandemickej situácii sa súťažilo online. Víťazom v jednotlivých kategóriách, Nele Lörinčíkovej z II.A a Melánii Melicherčíkovej zo IV.B blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2022.

    • Podujatia k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava
     • Podujatia k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava

     • Dňa 8. 11. 2021 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili Matiné na úvod spomienkovej slávnosti, ktoré sa konalo pred Literárnym múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Okrem príhovorov a kladenia vencov sme videli poeticko-hudobné pásmo.

      Následne program pokračoval v evanjelickom kostole. Tu hostí vítal samotný P. O. Hviezdoslav, ktorého stvárnil herec Slovenského komorného divadla v Martine Viliam Hriadeľ. Spolu s hercom SND v Bratislave Štefanom Bučkom recitovali najznámejšie básne a sonety od tohto autora.

      Po tomto umeleckom zážitku sme už v úplnej tme pokračovali fakľovým sprievodom na Historický cintorín k hrobu POH. Tu sme sa spoločne poklonili jeho pamiatke.

      V nasledujúce dni sme navštívili výstavu artprotisov cyklu Krvavé sonety od akademickej maliarky Evy Trizuliakovej a výstavy fotodokumentov zo zbierok Literárneho archívu Dolný Kubín v Mestskom kultúrnom stredisku.

      Naša škola pripravila tiež aktivitu Záložka do knihy, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.- 3. ročníka. Žiaci počas hodín OBN vytvorili záložky a z triedneho kola postúpili 3 najzaujímavejšie do školského kola. Hlasovalo sa mesiac a tu sú výsledky:

      1. miesto Romana Vrábľová III. A

      2. miesto Karin Jurkuľáková I. A

      3. miesto Simona Hladká II. A

      Zo 128 platných hlasov bola za účasť na hlasovaní vyžrebovaná Simona Hojová z III. B.

      Všetky tieto podujatia nám umožnili pripomenúť si život, tvorbu a pôsobenie nášho rodáka.

    • Bubnovačka 2021
     • Bubnovačka 2021

     • Naša škola sa zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť tému včasnej prevencie. Deň 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.  Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím si zvolili práve tento deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

    • Súťaž HIV/AIDS prevencia
     • Súťaž HIV/AIDS prevencia

     • Dňa 16.11.2021 sa družstvo našej školy v zložení T. Knapíková, K. Pávnicová a T. Strečoková zúčastnilo súťaže HIV/AIDS prevencia. Táto súťaž sa uskutočnila online a zúčastnilo sa jej 74 škôl z celého Slovenska. Dievčatá si z  tejto súťaže odniesli veľa nových vedomostí a zároveň sa zapojili do kampane k Svetovému dňu boja proti AIDS. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu našej školy.

    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

     • Dňa 15. a 16. novembra sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili pod vedením pani Pukáčovej online medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021. Naše cvičné firmy sa v silnej konkurencii 72 cvičných firiem nielen zo Slovenska nestratili.

      Cvičná firma Deli-truck, s. r. o. obsadila 13-te miesto s ponukou výroby a rozvozu zdravých a chutných jedál. CK Oraving, s. r. o. obsadila 55. miesto so svojou ponukou zaujímavých miest na Slovensku.

      Všetkým žiakom ďakujeme za ich usilovnú prácu a zároveň im srdečne gratulujeme.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje