• Príhovor riaditeľky školy ku Dňu učiteľov
     • Príhovor riaditeľky školy ku Dňu učiteľov

     •  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

      vzdelanie je najmúdrejšou investíciou a  hodnotou, ktorá sa nikdy nestráca.

      Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý a vzdelaný absolvent našej školy.

      Obraciam sa na Vás so svojím krátkym príhovorom. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou a zanietenosťou denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

      Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete. Tento deň by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

      Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene svojom ako aj v mene vedenia Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne poďakovala za Vašu prácu v prospech školy, ochotu pomôcť a poradiť a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispeli k tomu, že škola je vnímaná v pozitívnom svetle.

      V tejto, nie  pre nás ľahkej dobe, keď každý človek  potrebuje pomoc,  dobré a úprimné slovo a povzbudenie a keď školy a rôzne ďalšie inštitúcie sú zatvorené, človek má čas trochu sa zamyslieť aj nad svojím životom, pospomínať si na svojich učiteľov.  Učiteľ by mal byť vždy optimistom, ktorý svoj optimizmus prenáša aj na svojich žiakov, kolegov, rodičov a celkovo šíri okolo seba pokoj, porozumenie a lásku.

      Naša budúcnosť závisí od Vašej práce, máte v rukách moc, aby ste novú generáciu pripravili na vstup do spoločnosti a vyzbrojili ju vedomosťami a kvalitnými skúsenosťami.

      Vážené učiteľky a učitelia, prijmite, prosím, moje poďakovanie za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o našu mládež. Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov a tiež dobrých a premýšľavých žiakov.

      Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu, nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

       

      Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka

    • Celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
     • Celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • V online priestore sa v dňoch 23. až 25. marca 2021 uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. V kategórii wordprocessing profesionálne spracovanie informácii na počítači si postup cez školské a krajské kolo, vďaka výborným výsledkom vybojovali naši dvaja študenti štvrtého ročníka. 

      Na celoslovenskom kole sa Monika Kaukičová IV. B umiestnila na  9. mieste a Rastislav Bomba IV. A na 11. mieste. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

    • Informácia k vzdelávaniu od 08. 03. 2021
     • Informácia k vzdelávaniu od 08. 03. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 08. 03. 2021 prechádzame na dištančný spôsob výučby žiakov 4. ročníka z dôvodu zaradenia okresu do čiernej zóny a na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne.

      Ing. Antónia Bedleková
      zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie

    • Girl´s Day 2021
     • Girl´s Day 2021

     • Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu! Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI, tento rok to vychádza na 22. 04. 2021

      Viac info: TU

     • Kontraktačný deň cvičných firiem

     • Dňa 11. 3. 2021 sa naše cvičné firmy Deli - truck, s.r.o., c.f. a CK Oraving, s.r.o., c.f. zúčastnili na Kontraktačnom dni cvičných firiem Východ  2021 v Porade.
      Spomedzi  21 zúčastnených firiem, sme získali umiestnenie:
      Logo a slogan   -  5. miesto Deli-truck, s.r.o., c.f.
      Logo a slogan   -  6. miesto CK Oraving, s.r.o., c.f.
      Katalóg - 13. miesto CK Oraving, s.r.o., c.f.  Ďakujeme žiakom a pani Pukáčovej za aktívnu prácu v cvičnej firme.

     • Školské kolo SOČ

     • Tento rok prebiehalo školské kolo SOČ netradične. Rovnako ako všetko v našom terajšom živote, aj táto súťaž  pod vplyvom momentálnej situácie prebehla online. V pondelok 1. marca 2021 postúpilo  8 prác z triednych kôl III. A a III. B triedy. Tejto súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. ročníka, v ktorom sa SOČ-ka píše na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

      Témy prác boli z rôznych odborov. Žiaci mali vyhradených 8 minút na obhajobu vlastnej práce prostredníctvom prezentácie cez ZOOM.

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2021, postúpilo 5 prác. Všetkým želáme veľa úspechov.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oadkubin@gmail.com
    • 00421 43 5864 801
    • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
    • 00162051
    • 2020565173
    • www.oadk.edupage.org
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje