• Žiacka školská rada

    •  

     Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. K jej hlavným úlohám patrí:

     • vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
     • podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 
     • predkladať vedeniu školy svoje stanoviská a návrhy,
     • zastupovať žiakov školy  navonok,
     • voliť zástupcu žiakov do rady školy,
     • organizovať kultúrne a spoločenské podujatia školy. 

      

     Na čele žiackej rady stojí predseda, ktorý je zároveň členom rady školy. Žiacka rada funguje na základe štatútu a plánu práce.

     Štatút

     Plán práce

     Zoznam členov žiackej školskej rady: 

     Koordinátor: Mgr. Ivana Skálová

     Meno a Priezvisko

     Trieda   

     Karin Jurkuľáková I. A
     Rebeka Janidžárová I. B
     Simona Hladká II. A
     Matúš Hajdúch  II. A
     Táňa Strečoková II. B
     Romana Vrábľová III. A
     Sophia Kočálková III. B
     Naďa Šimeková IV. A
     Mária Gargašová IV. B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje