• Výchovná poradkyňa

    •  

     Výchovný poradca poskytuje žiakom a rodičom poradenský servis v oblasti:

     • problémov pri vzdelávaní a výchove,
     • individuálnej integrácie žiakov,
     • riešenia problémov vzťahov žiakov so spolužiakmi, členmi rodiny, partnermi,
     • ďalšieho uplatnenia študentov na vysokých školách, pomaturitnom štúdiu, v zahraničných študijných pobytoch,
     • možností uplatnenia sa na trhu práce u nás a v zahraničí.

      

     Výchovná poradkyňa:                                      Mgr. Beata Országhová

     Konzultačné hodiny:                                        utorok: 10.30 – 12.00 h 

                                                                                 štvrtok: od 13.00 – 14.30 h

     Kabinet výchovného poradcu:                        prízemie, č. dv. 31

     Kontakt:                                                             email: orszaghovaoadk@gmail.com

                                                                                 č. tel. 0905 709 495

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oadkubin@gmail.com
   • 00421 43 5864 801
   • Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
   • 00162051
   • 2020565173
   • www.oadk.edupage.org
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje